måndag 19 maj 2008

Panik! Panik! Panik!

Hej, det var ett tag sen sist. Beror på något så trivialt som en hårddiskkrasch, men nu är det löst och full fart igen.

Min kompis från landet ringde idag igen, något upprörd. Det verkar som om Försäkringskassans ledning börjar få panik. I elfte timmen, till och med senare än fem i tolv har man insett att det är regelförändringar på gång, stora förändringar. En del kallar de nya reglerna för sjukskrivning och försämrade möjligheter att erhålla sjukersättning för en stor reform. Jag skulle väl ur ett medborgarperspektiv snarare kalla det för en stor katastrof. Som många känner till (eller gör dom inte det?) kommer det inte att bli några nybeviljanden av tidsbegränsade sjukersättningar efter 1 juli 2008. Så är det i alla fall tänkt, även om beslutet ännu inte är taget. Med stramare bedömningsregler lär det väl inte bli så många varaktiga sjukersättningar heller. Alliansens heliga ko, arbetslinjen, skall drivas igenom till varje pris, även om man skall gå över lik.

Nu har Försäkringskassans ledning drabbats av något slags rättvisepatos som tar sig lite lustiga uttryck. Så har man t ex sagt att det skall beviljas så många tidsbegränsade sjukersättningar som möjligt innan halvårsskiftet. Detta för att pågående ersättningsärenden inte skall hamna i ett sämre läge än innan. Detta är ingen nyhet , det har Försäkringkassans ledning vetat om ända sedan före årsskiftet. Det intressanta är hur kassan hanterar denna situation.

I en skrivelse, ställd till samtliga enhetschefer i landet uppmanar nu kassans ledning samtliga enheter till att prestera stordåd. Nu har också ledningskollektivet under Curtan lärt sig att "vi måste hålla ihop". I princip varenda handläggare skall, hör och häpna, fullgöra minst 5 timmars övertid innan midsommar. Var pengarna till dessa övertidstimmar kommer ifrån är det ingen som vet. Tidigare har mantrat som trummats ut varit att det inte finns ett enda korvöre till sådana extravaganser. Vän av ordning undrar nu: Innebär det här att pengarna inte räcker hela året?

Min kompis från landet säger: Först skall man arbeta 5 timmars övertid, 5 timmar som i praktiken inte leder till ett fullständigt ärende från någon handläggare vad gäller sjukersättning. Sen skall man kanske också, som tack för den prestation man utfört, sitta med ett varselbrev i handen framåt jul?????

Jag förstår verkligen hennes indignation. Faktum är att jag delar den fullt ut. Sedan Försäkringskassan gick in den nya kostymen funger ingenting. Långsiktig planering är en term som inte finns. Försäkringskassan har haft hela våren på sig att planera produktion och plocka ut eventuellt behov av övertid. Nu har polletten helt plötsligt trillat ner, och i vanlig ordning skall de sista krafterna sugas ur kassans anställda. Ingen kan väl på fullt allvar tro att det skulle räcka med några sketna 5 timmars övertid för att få kontroll på läget. Det är ju som en flugskit i världsalltet. Men det är ju långt kvar till midsommar.

Det handlar väl snart inte ens om SEMESTER. Fler och fler tvingas använda sina surt förvärvade ledighetsveckor till ren rehabilitering. Men då borde man ju ha rätt till sjukpenning istället, eller hur?
Attraktiv arbetsplats? Jo, pyttsan!