torsdag 26 juni 2008

Ha en bra sommar, allt är under kontroll.........

Har återigen ögnat igenom Tok-Fia och nästan fått haksläpp i tangentbordet. Där, mitt på sidan smilar dom upp sig, de s k kanalcheferna. Klämkäckt uttalar de unisont att vi minsann skall klara av sommaren tillsammans. Här finns inga vattentäta skott, alle man till pumparna!

Det är ju fanimej patetiskt. Först slår man sönder en fungerande organisation, där det verkligen inte fanns några vattentäta skott, eftersom all verksamhet fanns i samma hus. Sen sprider man ut handläggningen över hela landet, med påföljd att det helt plötsligt fattas både resurser och kompetens. Redan från start lägger sig balanserna som ett gråtjockt ludd över hela verksamheten. "Programmet" gnetar på, allt måste ju såklart bli bra snart!

Men allt blir inte bra, allt går istället start helt åt helvete! Jag hör medarbetare från telefonkundtjänster och kundmottagningar landet runt som berättar samma sak; människor som sitter och gråter förtvivlat för att de inte fått sitt bostadsbidrag eller bostadstillägg utbetalt på flera månader. Människor som sitter i telefonkö i timmar för att komma fram till handläggare som inte kan svara på ett jävla något. Berättelser om att "programmet" missade vissa läns ärenden vid omorganisationen, ärenden som idag flyter runt i cyperspacet som kallas ÄSCH. Ändlösa letanden efter ärendeakter som ingen vet var de finns, om de fortfarande finns. Ärendesamordning som inte längre existerar, vilket leder till att miljonbelopp betalas ut i onödan. Ändlös intern jakt på stackars personliga handläggare som i princip all sin arbetstid är på resande fot. Skall detta kallas att ha koll på läget?????

Och vad möter vår sk kanalchefer detta totala kaos med? Jo, minskade kontroller och en outtalad begäran om att krisar det sig så får väl dom anställda i vanlig ordning reda upp skiten. Problemet är ju bara att det inte finns några anställda som kan lösa detta. Bristen på personal gör sig gällande i alla led, inom alla ärendeslag. Kanalfolket har dessutom glömt en viktig sak; semesterperioden har faktiskt börjat. Trots att man från ledningens sida gjort stora ingrepp i semesterplaneringen ute i landet, så har faktiskt även kassaanställda redan påbörjat sin lagstadgade ledighet.

Att i detta läge börja prata om "gränsöverskridande" samarbete verkar enbart blicklöst. Det vore väl bättre att erkänna att detta gigantiska experiment har misslyckats, ta sin Mats ur skolan och låta någon/några som har kompetens för det se till att återställa sakernas ordning! Varje gång det drar ihop sig tubbar man lite på denna nya "perfekta" organisation och återgår tillfälligt till gamla banor. Varfördå? Jo, därför att den gamla organisationen var utmejslad genom årtiondens utvecklingsarbete och med hjälp av alla anställdas kompetens och yrksekunskaper faktiskt fungerade. Alla som har det minsta uns vett i huvudet inser att det är dömt att misslyckas med en organisation som växt fram som ett resultat av misslyckad servettvikning vid någon ledningskonferens.

När jag var liten växte jag upp vid en kanal. På den tiden hette det inte kanalchef, utan mer vanligt jordnära slussvakt. Han hade minsann koll på läget, både över och under vattenytan. Han visste precis hur strömmarna gick och hur mycket som vällde in och ut mellan slussportarna. Han hade också föstånd nog att inse att det var dags att pensionera sig när man inte längre orkade med att sköta spelet till slussportarna!

söndag 15 juni 2008

Försäkringskasseanställd = livegen???

I fredags kväll ringde min kompis från landet igen. Som vanligt upprörd efter en vecka i dårhuset, men nu också missnöjd med löneåterkopplingen. Nedanstående som hon berättade för mig överskuggar dock det mesta. Läs och häpna:

En kvinna, drygt 50 år, vi kallar henne Lena, har arbetat nästan 30 år på Försäkringskassan. Hon har arbetat med det mesta, allt från kundtjänst, SGI, BTP, TFP, ÅP, sjukpenning osv. I samband med den nya organisationen inträffade det märkliga, hon fick ingen tjänst. Mycket berodde detta på att hon, liksom flertalet av oss anställda, inte hade lust att börja pendla till annan ort. Hon hamnade så småningom under senvintern på en arbetsuppgift hon inte haft tidigare, nämligen SA (sjuk- och aktivitetsersättning).

Lena, som i alla sina tidigare arbetsuppgifter upplevt i sort sett enbart positiva kundmöten, mötte nu en annan verklighet. Verkligheten av att utreda och bedöma människors rätt till sjukersättning. Naturligtvis med ganska många möten med både psykiskt och fysiskt svaga människor, där avslag på ansökningar tenderar att ta allt större plats i bedömningarna. Nåväl, Lena bet ihop och tänkte att det här löser sig när man blir varm i kläderna. På Lenas arbetsplats var arbetssituationen ganska ansträngd, då flera personer slutat och inte blivit ersatta med andra handläggare. Det gjorde att Lena fick liten eller ingen uppbackning av sina arbetskamrater. Tvärtom, nu såg de chansen att själva få huvudet över vattenytan, och Lena förväntades göra lika mycket och lika bra som en gammal och erfaren handläggare. Även detta skulle väl ha kunnat löst sig med tiden, om det bara hade varit så att Lena av arbetsgivaren fått hjälp med handledning och lämplig introduktion i arbetet. Här visade sig dock Försäkringskassan hantera frågan som så många gånger förr, dvs ingen handledning och ingen introduktion, utan sätt igång och jobba!

Efter två månader med de nya arbetsuppgifterna visste inte Lena någon råd. Hon kände att detta inte passade henne alls, och pratade ett flertal gånger med sin chef om möjligheten att byta till andra arbetsuppgifter. Sådana fanns det ju på kontoret, det visste både Lena och hennes chef. Det blev dock nobben, förmodligen av den enkla anledningen att Lena fyllde det hål som mest behövdes för stunden, och då fick hennes egna önskemål stå tillbaka. Detta sades naturligtvis inte rent ut, den officiella förklaringen heter ju alltid: "Det finns inga pengar."

Slutligen orkade inte Lena Längre. Trots sina 30 år inom verksamheten, trots osäkerheten i att hitta ett nytt arbete och sadla om så sent i livet, sade hon upp sin anställning på kassan. Hon gnetade på som vanligt under uppsägningstiden, avtackades i vederbörlig ordning och gick hem till en verklighet med 9 veckors karens till A-kassan.

Knappt två veckor tog det. Sedan ringde före detta arbetsgivaren Försäkringskassan och ville ha tillbaka Lena. Fast nu endast på halvtid och bara som ett sjukvikariat. Lena vill ju arbeta, och eftersom hon inte heller är miljonär svider det med A-kassakarensen. Alltså började Lena arbeta igen, nu med andra arbetsuppgifter än när hon slutade. Nu fanns det tydligen pengar i kassakistan igen.

Knappt två veckor. Det är den tid som behövs på Försäkringskassan för att omvandla en 30-årig lojal anställning till ett osäkert vikariat. Lena har dessutom inte råd med någon stolthet i frågan. Arbetsgivaren behöver ju bara lyfta luren för att meddela AF att man erbjuder Lena jobb. En felbedömning från Lenas sida så ryker väl A-kassan helt.

Attraktiv arbetsplats kallas det. En arbetsplats där den ekonomiska överblicken inte ens täcker fjorton dagar. En arbetsplats där man hänsynslöst utnyttjas i alla lägen, krävs på fullständig lojalitet men får inget i utbyte. En arbetsplats där introduktion i arbetet saknas, och det gått så långt i nedbrytningen av arbetsmiljön att inte ens arbetskamraterna orkar hjälpa en. Curt Malmborg säger "attraktiv arbetsplats".
Jag säger FY FAN!

tisdag 10 juni 2008

Myndighetsutövning med finess

Försäkringskassan är en märklig myndighet. Verka leva helt efter sina egna regler, och det märks verkligen att det saknas en tillsynsmyndighet.

Under senare år har det ägnats mycket tid och kraft att "ensa" verksamheten, dvs att fastställa arbetsmetoder och handläggningsrutiner som en gång för alla gör att handläggningen ser lika ut i hela landet. Ett av honnörsorden, förutom ökad effektivitet, har varit att det skulle leda till ökad rättssäkerhet och vara en garant för likvärdig bedömning av försäkringsärenden var man är bor i landet. Alla anställda har väl inte tyckt att de nya processerna varit bra, men tvingats att acceptera nya arbetssätt. Man blir därför lite mörkrädd när man läser på Tok-Fia att nu skall vi minsann lätta på trycket! På grund av att man runt om i landet inte hinner med ärendebalanserna gör man "tillfälliga" justeringar av handläggningen. Dessa justeringar handlar inte om huruvida handläggare A eller B använder blå eller svart kulspetspenna. De handlar instället om att undvika att genomföra ett antal kvalitetskontroller i mängdärenden. Ett problem som i huvudsak beror på bristande resurser kan alltså av en egensinnig myndighet som Försäkringskassan hanteras genom att man tillfälligt försämrar kvalitén i handläggningen!

Tänk er själva ett scenario från den privata sektorn; Volvo, som av flertalet anses stå för god och stabil kvalitet i sin produktion, upptäcker plötsligt att de fått in beställningar på 4 000 fler personbilar än de planerat för. Vad göra? Jo, man kan ju alltid göra som kassan, montera t ex bara tre stolar i bilarna under en period! Alla inser att det inte går, men för en myndighet utan tillsyn går allt att genomföra.

Alla som behärskar enkel matematik förstår att när det blir produktionstoppar behövs mer folk. Tyvärr har kassans ledning inte ens grundläggande kunskaper i enkel additionslära. Vad värre är, socialminister Husmark-Persson betonar i riksdagdebatt efter riksdagsdebatt att hon har fullt förtroende för kassaledningen. Det kanske också säger en del om hennes kompetens, vad vet jag?

Det finns många exempel genom årens lopp därFörsäkringskassan, för att presentera fina staplar för regeringen, tummat på både det ena och det andra i sin myndighetsutövning. Prioriteringar och nedprioriteringar som skulle få vilken JO som helst att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. En ordentlig granskning vore verkligen på sin plats, och varför dröjer det så förb-t innan den nya tillsynsmyndigheten kommer till stånd?

Ett ytterligare flagrant exempel på kassans självsvåldighet ser man nu efter riksdagsbeslutet om förändringarna i sjukförsäkringen. Alla vet att många människor kommer att komma i kläm i samband med övergången till hårdare regler efter 1 juli. Försäkringskassan hade i samband med remissrundan av förslagen, den goda smaken att påpeka att förändringarna kommer alldeles för snabbt. Detta brydde sig inte alliansen i riksdagen om, de beslutade i alla fall. Då kan man ju tycka att alla, både kreti och pleti, inklusive Försäkringskassan skall acceptera den politiska viljan. Så är icke fallet, från högsta ort går man istället ut med budskapet att nu skall man fort som fan leta reda på vartenda ärende som kan vara aktuellt för utbyte av sjukpenning mot sjukersättning och högprioritera dessa innan de nya reglerna träder ikraft. Det kommer att leda till att ett fåtal människor erhåller lyxen av att vara prioriterade av Försäkringskassans ledning i förhållande till alla de ärenden där man inte hinner fatta beslut innan halvårskskiftet. Är detta god myndighetsutövning? Knappast, och knappast heller i harmoni med intentionerna i Förvaltningslagen. Men Försäkringskassans ledning ångar på, med Husmark-Perssons goda minne!

måndag 9 juni 2008

En grönare Försäkringskassa?

Har återigen gjort en djupdykning på Tok-Fia och fått mig ett gapskratt.
Fast egentligen sätter man skrattet i halsen när man tänker på hur tokigt det kan bli.
Försäkringskassan satsat "grönt", tänker på naturen, men gör en ekologisk kullerbytta.
Nu satsas det hejvilt på miljöbilar, man skall åka med kollektiva färdmedel, och i den mån det går skall vi använda tjänstecykel vid våra förrättningar. Det låter ju fint, men:
Hade det inte varit bättre att gjort rätt från början???????????
Istället för att börja flytta runt anställda i hela Sverige hade man ju kunnat använda det fantastiska, välutvecklade handläggarstödet ÄSCH och flyttat ärenden istället. Visserligen är ju antalet anställda numera minimerat, men ändå måste det vara så att vi numera, både med våra resor till och från jobbet, men framförallt i jobbet, släpper ut mer dynga i naturen än någonsin tidigare. Än mer irriterad blir man när man betänker att vi dessutom skall använda våra surt förvärvade "lönehöjningar" till att bekosta sånt skit!
En grönare Försäkringskassa? Är det möjligt?
Nej, det grönaste just nu inom Försäkringskassan hittar man i ledningshierarkin. Något mer malplacerat, oprofessionellt och oerfaret får man leta efter.