lördag 25 april 2009

Flyttlassen går och arbetsglädjen består....

Hej igen!
Har tyvärr varit utslagen senaste tiden. Både jag och datorn drabbades av varsitt elakartat virus som satte stopp för oss båda, men nu är vi tillbaks på banan igen!

Under de senaste månaderna har det inte hänt så mycket på kassan, förutom att lönerevisionen nu verkar klar. I vanlig ordning täcker det fantastiska lönepåslaget inte ens inflationen, men annat var ju inte heller att vänta. I månadskiftet mars/april genomfördes en ny temperaturmätning som ännu ej sammanställts, men det skall bli spännande att se resultatet. Är misstron mot ledningen fortfarande lika stor? För egen del tycker jag att Adriana Lender för traditionen vidare med bravur. Hittills har hon inte ansett sig behöva stå till svars för nånting, utan skyller på den gamla ledningen (som hon själv tillhörde för några år sedan). Hon lutar sig liknöjd tillbaka, och anser att resurstillskottet på 600 milj gör att kassan klarar verksamheten under 2009. Att det ser än värre ut för 2010 kanske inte berör henne, hon börjar väl bli pensionsmässig hon också? Även på IT-området verkar högsta ledningen leva i det blå. Trots massiv kritik mot bristen på kontroll och överblick framhärdar man i att det är "missvisande och orättvist", Man baxnar!

Annars verkar den nya ledningen, precis som den gamla, just nu mycket i det tysta. Ett intensivt arbete pågår för att undvika samma katastrofala läge med utbetalningarna som förra året. Organisationen dammsugs på kompetens inom de ärendeslag som är mest kritiska, dvs föräldrapenning, TFP och aktivitetsstöd. Och visst, det kanske är befogat med tanke på att arbetslösheten tycks öka och öka och öka.......

Tyvärr innebär omfördelningen av resurser både katatrof för många anställda och kommande problem för de ärendeslag som istället blir underbemannade. Men personalpolitiska hänsyn hamnar långt ner på listan idag. Jag har fått många exempel på anställda som omplaceras till andra orter just nu, och med världens längsta framförhållning - om ca en månad skall de börja arbeta med nya arbetsuppgifter på annan ort! Ett lysande exempel på attraktiv arbetsplats!
Tydligen är frågan om eventuella problem med utbetalningar under sommaren så politisk känslig att man tar till vad som helst för att klara detta. För att klara omplaceringar tar man redan nu ut beräknade effekter av minskat ärendeinflöde som inte uppstår förrän kanske vid årsskiftet (om dom uppstår överhuvudtaget). Men det är ju också ett sätt att minska antalet anställda, vilket anses nödvändigt med hänsyn till budgetläget.


Turbulensen som uppstått under de senaste årens omställningsarbete gör att många anställda i dag känner sig grundlurade och utnyttjade av arbetsgivaren. Många handläggare har både med och mot sin vilja arbetat över befattningskodernas gränser för att arbetet skall flyta. Men nu är detta inte värt ett skit när befattningshavare snävas in i BESTA-koder och det du arbetat med i verkligheten står sig slätt mot vad du gör " på papperet". Och tyvärr, både mellanchefer ute landet och våra fackliga organisationer blundar för denna orättvisa. Ynkedom, på min ära!
Och apropå BESTA-koder; det börjar väl bli dags för en revision? Med tanke på hur snabbt arbetsinnehållet förändras föreligger det idag en pinsam eftersläpning mellan kodning och verklighet!

Man kan fundera på vart Försäkringskassan är på väg. Det som för något år sedan visionärt skulle bli världens mest attraktiva arbetsplats liknar nu mest en strykrädd hund med chefer och mellanchefer som inte har minsta civilkurage. Ingen står för nånting och alla skyller på alla. Men när det gäller att genomföra alla idiotiska beslut, då står den samlade ledningsorganisationen som en enad trupp med piskan i handen! Och visst; även chefer är ju bara vanliga människor. Den gamla devisen att man alltid står sig själv närmast gäller väl även dom.....
En arbetskamrat till mig påtalade att det är märkligt att chefer aldrig kvalitetsgranskas. Varför inte en enkät inför nästa lönerevision? Om inte annat så bara för att dom också skall få känna sig precis som vanliga människor......

Observer