måndag 15 september 2008

Hårda vindar viner runt Försäkringskassan…..


Äntligen!
Curt Malmborg uttalar sig på Tok-Fia!
Tyvärr är det lite svårt att hitta den röda tråden. Curt anger att han är förbannad, men inte på vad eller varför. Han verkar bli förbannad ganska ofta. I övrigt är det samma gamla skåpmat. Ursäkter om det stora revolutionsåret, vi är snart i hamn osv. Ett nytt argument är dock att vi styrs av politiska beslut. Ja, det tro fan det!

Men att ta politikernas velande hit och dit som intäkt för kassans dåliga planering är väl ändå att skylla ifrån sig. Försäkringskassan, liksom andra myndigheter, har gott om utrymme att presentera konsekvenserna av politikernas förslag långt innan de beslutas. Är man då inte tillräckligt tydlig blir resultatet därefter. Mitt budskap till Curt blir därför: Tala ur skägget nångång!

Curtan beskriver också så riktigt risken med ”tunnelseende”, men gör det utifrån en pressads situation. Jag skulle väl snarare vilja peka på sambandet mellan tunnelseende och fartblindhet. Alla vet att synfältet smalnar av när det går för fort. Och till den ändan finns det enkla lösningar. Sänk farten! Om det nu är så att allting ramlar på oss helt oplanerat måste det väl finnas utrymme för omprioriteringar och ändrade tidsplaner även i Curtans värld.

”Det gäller nu att ha is i magen. Förnyelsearbetet är snart i mål. Då får vi möjlighet att finjustera och rätta till det som inte fungerar” säger Curtan på vår interna webb.
Jag skall följa hans råd . Jag skall dämpa min lätta yrsel och fjärilarna i magen. Jag skall låta sakerna bero och överlämnar åt Curt att med stöd av sina närmaste vapendragare fortsätta kampen mot de drakar som tornar upp sig vid horisonten. Då kommer hans eget motto ”Vi måste hålla ihop” väl till pass.


Själv tänker jag ta time-out ett tag. Jag tänker leva upp till Försäkringskassans värdeord angående kundfokus. De värdeord som endast en av fyrtio anställda känner till.

Bloggen får nu vila till sig under tiden ledningen bevisar att dom har rätt och vi andra som lever i vår värld har fel. Jag är också storsint nog att skicka med välgångsönskningar a` la ”vilja varandras framgång”. Men längre än till årsskiftet sträcker sig inte min storsinthet………och troligen inte Husmark Perssons heller.

Ett stort tack till alla er som förgyllt min och andras tillvaro mer era kloka kommentarer. Vi lär säkert se varandra på nätet framöver igen!

fredag 12 september 2008

Finns det någon stolthet kvar?Man skall vara stolt över att arbeta på Försäkringskassan. Åtminstone borde det var så om arbetsplatsen lever upp till sina mål. Men ibland får stoltheten sig en törn som gör att man funderar på om det överhuvudtaget går att vara stolt på en arbetsplats som styrs över ens huvud, och i vårt fall, tydligen av andra intressenter än skattebetalarna.

Jag har återigen läst ett par intressanta artiklar i den eminenta branschtidningen Computer Sweden. För er som till äventyrs ännu inte tagit er igenom dem; ta det lugnt helgen är här!
Annars kan man få både krupp och hjärtsnörp när man läser hur det går till i IT-världen.

Om man skall tro det som står, och det finns inget som talar mot det för närvarande, är stora delar av den nuvarande kassaledningen handplockade genom ryggdunk och svågerpolitik. De verkar alla vara smittade av någon SAP-bacill och har sina nuvarande uppdrag genom att de tidigare har haft kopplingar till konsultföretaget Accenture. Det är det företaget som idag är storkonsult hos kassan för att implementera SAP-systemet. Inte bara idag, även igår och i morgon. Fetare mjölkkossa än Försäkringskassan lär väl inte finnas i universum. Med tanke på att artikeln finns länkad på vår egen Tok-Fia utan kommentarer får man väl anta att både vår GD och styrelse är väl medvetna om denna komprometterande maffiasammansättning.

Den som till äventyrs trodde att en offentlig myndighet som Försäkringskassan skulle var befriad från sådant får sig nu en snoksmäll. Det börjar också klarna mer och mer varför kassan själv tillsatt översynen av IT-styrningen. Detta räcker dock inte längre. Nu, om inte förr, börjar det bli dags att nagelfara hela verksamheten av någon fristående, oberoende enhet/myndighet. Det här luktar skit lång väg. Om inte detta leder till att huvuden rullar, då finns inget hopp för fortsatt trovärdighet varken inom eller utanför kassavärlden.

Man brukar säga att gränsen mellan kärlek och hat är hårfin. Det verkar som att även gränsen mellan stolthet och skam ligger på beklagligt nära avstånd från varandra…..

tisdag 9 september 2008

Kan man lita på det ögat ser?


Här på bloggen, på Tok-Fia, på ST:s hemsida och på Arbetsgivarverkets hemsida kan man läsa om att statsanställda trivs bättre på jobbet än privatanställda. Påståendet är hämtat ur en rapport som tagits fram av Arbetsgivarverket. Siffran för statsanställda är 81 % mot arbetsmarknaden i stort där siffran är 76 %. Någon eller några har tagit detta som intäkt för att jag eller andra anställda på Försäkringskassan skall sluta klaga och inse hur bra vi har det. Men…..

Rapporten är en SCB-sammanställning från Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljö-undersökning från i våras och avser förhållanden under 2007. Av de 10 600 enkäter som besvarats avser 567 st statsanställda. Det framgår inte hur många av dom som arbetar på Försäkringskassan. Man kan anta att det handlar om kanske ca 5 %, med tanke på alla statliga myndigheter som finns. Motsvarar alltså under 30 anställda. Under år 2007 fanns ca 14 000 anställda vid Försäkringskassan. I rapporten skrivs också:
”De 567 personer inom statliga myndigheter som har besvarat frågorna i undersökningen representerar en mångfasetterad arbetssituation och därför är det inte möjligt att dra några slutsatser om enskilda statliga arbetsplatser utifrån den generella bild som denna rapport ger.”

Så var det med det….

Nu till något helt annat. Jag fick ett inlägg till bloggen med rubriken ”KAN INGEN STOPPA DEN HÄR JÄVLA BLOGGEN?”. Avsändaren spelar mindre roll, men förespeglades vara en indignerad anställd som uppenbarligen inte delar min kritik mot arbetsgivaren. Nåväl. Svaret är mycket enkelt; Jovisst, JAG kan stoppa bloggen när som helst. Men jag gör det INTE för att någon förmenar mig rätten att framföra min kritik mot en offentlig arbetsgivare.

Den som följt bloggen från start vet vilket syfte den har. När det syftet är uppnått kan jag fundera på om bloggen skall leva vidare eller inte, men även då är det MITT val och ingen annans.

Det kommer många synpunkter på att jag skall presentera lösningarna på alla problem. Jag har inte svaren på detta, och det ankommer inte heller på mig att ha det. Curt Malmborg med övrig ledning, tillsammans med kassans styrelse är tillsatta att leda verksamheten på ett optimalt sätt. Där ingår förutom enkelt, snabbt och rätt att följa gällande lagstiftning på arbetsmarknaden, ingångna kollektivavtal, överenskommelser med facken och egna uttalade löften om bra arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats. Klarar dom inte det skall dom bytas ut. Och när det gäller Curts dialog med 14 000 anställda; Det var inte JAG som kom med det förslaget……

Och snart spelar det väl egentligen ingen större roll. Kan inte vi anställda prata med varandra på ett anständigt sätt behöver vi inte prata med Curtan heller. Men kanske är organisationen ännu sjukare än vad jag trott…..

söndag 7 september 2008

Cirkeln är sluten.....

I samband med att den nya Försäkringskassan bildades var förstatligandet så viktigt att man "glömde" bort att även Försäkringskassan behöver övervakas, precis som vilken myndighet som helst. Det gick ett par år, men sen insåg regeringen att här måste något göras. Redan i januari i år presenterades förslag på ny tillsynsmyndighet för kassorna. Tanken var då att den skulle starta upp sin verksamhet 1 januari 2009. Alla vet nu att starten kommer att bli 1 juli 2009 istället. Var myndigheten skall ha sitt säte, eller dess formella namn är ännu inte klart.

Försäkringskassans ledning har i remissyttrande ansett att det inte behövs någon ny myndighet, utan att detta istället kan åläggas någon som redan idag har ett liknande tillsynsansvar. Och det kan man ju hålla med om. Tillsyn över landets myndigheter sker idag via Justitsieombudsmannen, Justitsiekanslern, Statskontoret och Riksrevisionsverket. Och det, kan man ju tycka, borde räcka. Men Husmark Persson har antagligen inte förtroende för kassans ledning, eftersom just kassan och ingen annan myndighet får en sådan överrock. Ännu mer märkligt ter det sig med tanke på att regeringen säger sig vilja minska på antalet myndigheter.

Den som kan sin historia, dvs den som arbetat på kassans sedan nittonhundratrettiokallt minns den bittra striden mellan kassorna och Riksförsäkringsverket (RFV), dåvarande tillsynsmyndighet. Med visst belägg anklagade kassorna RFV för att utöva mer styrning och tillsyn än det fanns mandat för. Men det där är historia nu, och man får bara hoppas att den inte upprepar sig i det här fallet.

Med anspelning på den "täta" kontakt som alltid funnits mellan kassorna och dess tillsynsmyndighet anmäler vi oss frivilligt till deltagande i namnförslagtävlingen av den nya myndigheten. I sann humoristisk anda och med glimten i ögat presenterar vi här vårt förslag:

Och logotypen, ja den bjuder vi på. Jag vill minnas att det kostade skjortan förra gången.

Fördelarna är uppenbara; I stort sett hela ledningsmaffian från gamla RFV finns kvar. Det är bara att skyffla över dom till den nya myndigheten. Då kanske vi kan få lite förnyelse i KASSALEDNINGEN för omväxlings skull.......

fredag 5 september 2008

Man ser inte skogen för alla träd…..….men bakom VARJE misslyckad statlig myndighet finns en generaldirektör.

Jag noterade från Expressens nätupplaga att GD:n för Skogsstyrelsen får sparken. Orsaken sägs vara ett budgetöverskridande från år 2007 och skarp kritik från Riksrevisionsverket tidigare i våras som ännu inte åtgärdats. Av Riksrevisionens rapport (finns på deras hemsida) framgår att bristerna i den ekonomiska uppföljningen och redovisningen är katastrofala. Därav avpolletteringen av Göran Enander. Av vad jag kunnat läsa ut handlar det om underskott i storleksordningen 100 – 200 miljoner kr.

Man kan knappast undgå att dra paralleller med det omfattande pengaflöde som redovisats i Försäkringskassans IT-satsning. Skillnaden är väl kanske att kassan åtminstone inte har ”mörkat” kostnaderna eller kör med kreativ bokföring. Samtidigt kan man ju tycka att det är märkligt att det skall till granskande branschpress (Computer Sweden) för att rikta uppmärksamhet på detta dränage av skattemedel. Och här handlar det om betydligt större summor än ovan.

Nu är ledningen redan uppmärksammad på detta problem. Ett nytt projekt som skall arbeta med IT-styrningen är redan tillsatt. Senast den 15 oktober ska projektet redovisa en ny modell för styrning av projektportföljen och organisation och arbetssätt inom IT. Målet är att få fram kontrollerade och effektiva leveranser av bra IT-stöd till verksamheten. Och tur är väl det, för dessa skenande kostnader sticker i ögonen på många. Inte minst alla skattebetalare som i dagsläget inte ser röken av resultat i form av snabbare handläggning eller förbättrad service.

Regeringen tröttnade på Skogsvårdsstyrelsen GD och avsatte honom. Höst och vinter är ju normalt avverkningstid inom svenskt skogsbruk. Finns det kanske andra misslyckade plantor som rycks med av bara farten?

torsdag 4 september 2008

Att tiga är guld

Att tala är silver, att tiga är guld. Åtminstone om man inte har något att säga. Det har inte Försäkringskassan. Tystnaden är total. Leden har slutit sig. Nu verkar det som att strategin är att vänta ut massmedias hetsjakt. Snart är missnöjet glömt och vi kan fortsätta arbeta i godan ro.

Men internt? Skall vi fortsätta att hållas i spänning och illa dold nyfikenhet om vad som händer i organisationen? Vad händer med BPT, TFP och andra ärendeslag? Hur går det med inskrivningarna i Malmö? Eller SA-prövningarna i Uppsala? Eller är det viktigare för oss att veta om Norrköpings kundbild målats med akryl- eller vattenfärg? Eller att Försäkringskassan trodde att värdegrund och värdeord är begrepp som implementerar sig själva?

Jag efterlyser fortfarande dialog i organisationen. Eller åtminstone INFORMATION. Finns det inget att delge oss angående konsekvenser av förslag till nya regler om assistansersättning? Staten föreslås ju får huvudmannaskap, en stor förändring. Eller den nya tillsynsmyndigheten? Bara för att kassan tidigare tyckt att den är onödig innebär det väl inte att man likt en tjurig barnunge kan hänga läpp?

Någon nämnde tidigare i en kommentar på bloggen om ”vattenfalls-principen”. D v s att information och beslut skulle sprida sig nedåt i organisationen i olika avsatser, likt ett vattenfall. Nåväl, vattenflödet har reducerats. Kanske har källan sinat. Numera hämtar även Tok-Fia sitt informationsmaterial från andra källor. Tack, kära ledning, men det behövs inte. Både jag och mina arbetskamrater är fullt kapabla att finna detta själva på samma sätt som ni, dvs genom massmedia, pressmeddelanden och löpsedlar.

Och jag har fortfarande samma undran: Var har Curt Malmborg sin dialog med personalen? Nå´n som sett något forum för detta än?