tisdag 10 juni 2008

Myndighetsutövning med finess

Försäkringskassan är en märklig myndighet. Verka leva helt efter sina egna regler, och det märks verkligen att det saknas en tillsynsmyndighet.

Under senare år har det ägnats mycket tid och kraft att "ensa" verksamheten, dvs att fastställa arbetsmetoder och handläggningsrutiner som en gång för alla gör att handläggningen ser lika ut i hela landet. Ett av honnörsorden, förutom ökad effektivitet, har varit att det skulle leda till ökad rättssäkerhet och vara en garant för likvärdig bedömning av försäkringsärenden var man är bor i landet. Alla anställda har väl inte tyckt att de nya processerna varit bra, men tvingats att acceptera nya arbetssätt. Man blir därför lite mörkrädd när man läser på Tok-Fia att nu skall vi minsann lätta på trycket! På grund av att man runt om i landet inte hinner med ärendebalanserna gör man "tillfälliga" justeringar av handläggningen. Dessa justeringar handlar inte om huruvida handläggare A eller B använder blå eller svart kulspetspenna. De handlar instället om att undvika att genomföra ett antal kvalitetskontroller i mängdärenden. Ett problem som i huvudsak beror på bristande resurser kan alltså av en egensinnig myndighet som Försäkringskassan hanteras genom att man tillfälligt försämrar kvalitén i handläggningen!

Tänk er själva ett scenario från den privata sektorn; Volvo, som av flertalet anses stå för god och stabil kvalitet i sin produktion, upptäcker plötsligt att de fått in beställningar på 4 000 fler personbilar än de planerat för. Vad göra? Jo, man kan ju alltid göra som kassan, montera t ex bara tre stolar i bilarna under en period! Alla inser att det inte går, men för en myndighet utan tillsyn går allt att genomföra.

Alla som behärskar enkel matematik förstår att när det blir produktionstoppar behövs mer folk. Tyvärr har kassans ledning inte ens grundläggande kunskaper i enkel additionslära. Vad värre är, socialminister Husmark-Persson betonar i riksdagdebatt efter riksdagsdebatt att hon har fullt förtroende för kassaledningen. Det kanske också säger en del om hennes kompetens, vad vet jag?

Det finns många exempel genom årens lopp därFörsäkringskassan, för att presentera fina staplar för regeringen, tummat på både det ena och det andra i sin myndighetsutövning. Prioriteringar och nedprioriteringar som skulle få vilken JO som helst att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. En ordentlig granskning vore verkligen på sin plats, och varför dröjer det så förb-t innan den nya tillsynsmyndigheten kommer till stånd?

Ett ytterligare flagrant exempel på kassans självsvåldighet ser man nu efter riksdagsbeslutet om förändringarna i sjukförsäkringen. Alla vet att många människor kommer att komma i kläm i samband med övergången till hårdare regler efter 1 juli. Försäkringskassan hade i samband med remissrundan av förslagen, den goda smaken att påpeka att förändringarna kommer alldeles för snabbt. Detta brydde sig inte alliansen i riksdagen om, de beslutade i alla fall. Då kan man ju tycka att alla, både kreti och pleti, inklusive Försäkringskassan skall acceptera den politiska viljan. Så är icke fallet, från högsta ort går man istället ut med budskapet att nu skall man fort som fan leta reda på vartenda ärende som kan vara aktuellt för utbyte av sjukpenning mot sjukersättning och högprioritera dessa innan de nya reglerna träder ikraft. Det kommer att leda till att ett fåtal människor erhåller lyxen av att vara prioriterade av Försäkringskassans ledning i förhållande till alla de ärenden där man inte hinner fatta beslut innan halvårskskiftet. Är detta god myndighetsutövning? Knappast, och knappast heller i harmoni med intentionerna i Förvaltningslagen. Men Försäkringskassans ledning ångar på, med Husmark-Perssons goda minne!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det verkar som om meningen är att visa att FK inte klarar sitt jobb, så det är lika bra att lägga ner alltihop och privatisera.. som allt annat enligt borgarna..

Anonym sa...

Observer,

du bekräftar min arbetshypotes om intelligent liv i universum. Jag har garvat så att tårarna sprutat åt eländet du beskriver, och många av dina formuleringar skulle göra GWP avundsjuk.

Dig bookmarkar jag i hopp om fler garv.

Anonym sa...

Apropå detta med att 'ha örat mot marken' från något tidigare inlägg:

Skulle inte någon diskret kunna tipsa Curtan om att indianerna lyssnade mot rälsen och fann mycken intressant information om annalkande tåg (och implicit vinster i termer av byten), och sedan leda killen till lämplig skymd kurva längs X2000:s sträckning ?

Anonym sa...

En ann ny sak är att det inte är längre så heligt med öronmärkta pengar. Nu när det inte kommer några Forssa-pengar då river man upp Pila-projektet. Dessutom kan man undrar vart alla öronmärkta pengar som förra regeringen gav till alla fuskgrupper. I mitt län har antal handläggare har minskat med 73%!!

Anonym sa...

hämtat från annan klok bloggare:
Jag hör på radionyheterna att Försäkringskassan under resten av året ska skära ner på sin kontrollverksamhet. Resurser ska istället föras över till den rena utbetalningsverksamheten. Situationen är tydligen så katastrofal att man från Huvudkontoret bestämt sig för att strunta i Socialförsäkringsminister Cristina "en tredagars släng av utbrändhet" Husmark Pehrssons (m) högprioriterade jakt på fuskare. Om det är ett friskhetstecken eller bara tecken på sjukdomsinsikt vet jag inte. All sådan här verksamhet måste ha ett inbyggt kontrollsystem. Och denna ska ske separerad från utbetalningsfunktionen. I annat fall blir den alltid automatiskt nedprioriterad när resurserna inte räcker till för att göra utbetalningar i tid. I valet mellan att någon ska få sina pengar i tid eller någon ska kontrolleras så väljar man helt automatiskt att betala ut pengarna i tid. Att ha en separat kontrollfunktion innebär att kontrollerna sker på ett effektivare sätt. Se'n kanske Socialförsäkringsminister Cristina "en tredagars släng av utbrändhet" Husmark Pehrsson (m) har fått fuskandet på hjärnan och inte är helt realistisk i sina direktiv. Men om utbetalningsfunktionen får mer resurser kanske jag kan räkna med att få ersättning för min TFP i slutet av mars innan sommaren är slut. Dagen senare under våren räknar jag då med att kanske få ersatt framåt hösten. Fast vid kontakt med gamla arbetskamrater under dagen har jag fått intrycket att de direktiv om minskade kontroller som gått ut från Huvudkontoret faktiskt i praktiken redan införts lokalt för att överleva. Så det blir kanske inte så stor skillnad?