måndag 11 maj 2009

En herrelös ångvält på rymmen...


Tänk vad lönefrågan kan engagera! Allt från faktiskt missnöjda (som oftast inte alls gör ett dåligt jobb) till andra som "rider" på vågen (och förmodligen skulle sälja sitt eget barn om det behövdes) och till och med är stolta att få lönelyft på andras bekostnad. Jojo, man kan ju undra vem f-n som skall tas i örat!

Den nya Försäkringskassan har nu haft 2 ½ år på sig att börja fungera, men gör den det? För den som är historielös i frågan kan en liten resumé vara på sin plats.

Man kan väl lägga vilka aspekter man vill på den "gamla" organisationen, dvs den vi hade innan förstatligandet. Visst fanns det brister, och visst fanns det rationaliseringsutrymme, det gör det alltid. Men organisationen fungerade trots allt, och den flexibilitet som fanns i de gamla länsorganisationerna möjliggjorde ett effektiv användande av personalen och dess kompetens. På den tiden var breddkompetens ett självklart ord för flertalet anställda. Sen gick det fort.
Koncentration och specialisering var modeorden för året. Försäkringskassan styckades upp som en gällen ko. Ärendeslagen skulle koncentreras till ett fåtal orter i landet. Må dock vara att det även fortsatt blev en j-la massa kontor, men det beror mest på att det faktiskt finns många ärendeslag som hanteras av kassan. Konsekvenser? En mastodontomflyttning av personal runt hela landet, och en utarmning av kompetens som vi aldrig skådad i kassans historia (trots alla duktiga nya medarbetare). Och kundmötet? Jodå, telefonikundtjänst och ett antal besökskundtjänster skulle greja den biffen. När väl kundserviceorganisationen satt sig kommer nästa propå; vi lägger ner våra kundexpeditioner och startar om tillsammans med andra myndigheter. Den som tror att den förvandlingen kommer att gå smärtfritt lär nog bli besviken. Och gammal, beprövad kompetens, vad blir den värd? Ingen vet.

Och vad händer nu? Innan vår organisation ens torkat på papperet skall den förändras igen. Det visar sig nämligen ( vilket många sa från början) att det blev alldeles för tungrott. Det går inte att snabbt kasta om resurser dit dom behövs, bl a beroende på att breddkompetens idag saknas i organisationen, eller att anställda sitter på fel ställe i landet. Så nu satsar vi på breddkompetens igen......
Det är lite grand som att när man äntligen fått oss att göra vågen, så startas fläkten från andra hållet istället. Jag tycker inte att det är särkilt märkligt att fler och fler arbetsmiljöundersökningar visar på ett oroande resultat. Det är däremot ganska oroande. Precis som det faktum att våra kära folkvalda politiker inte har något grepp om utvecklingen. Det är också oroande att vi förmodligen skriver även nästa kapitel i Försäkringskassans historia utan något som helst inflytande på hur organisationen skall se ut. MBL har tydligen upphört att gälla, uppenbarligen med fackets goda minne.

Jag har hittills varit mycket försiktig med att kritisera de fackliga organisationerna. Men varefter tiden går och man ser mindre och mindre resultat av fackligt inflytande måste man fråga sig; vad får jag egentligen ut av fackföreningsavgiften? Är facket numera så stagnerat att det helt enkelt blivit en del av administrationen?

Observer

45 kommentarer:

Anonym sa...

Ni är beundransvärda alla ni som betalar er fackavgift.
Enligt mig är fackets tid förbi...........tyvärr.

Anonym sa...

Tänk vad lönefrågan kan engagera! LÖNELYFT PÅ ANDRAS BEKOSTNAD???

Nu får man tydligen inte vara stolt över att få mycket pengar heller. Du vill tydligen att alla skall få lika mycket. I så fall kommer du få det svårt i "riktiga" livet. Den som presterar bäst får bäst betalt. Eller du menar att vi som får betalt för att vi fixar trycket och som gör ett grymt bra jobb skall erbjuda oss att ni andra nollor skall få del av den kakan... Ni borde snarare bli nollade så vi som är bäst kan få ännu mer.

Anonym sa...

VÄNTA LITE NU. GAMLA ORGANISATIONEN FATTADE OLIKA BESLUT I LIKA ÄRENDEN. VAR MAN SJUK I MALMÖ FICK MAN ERSÄTTNING MEN I NORRLAND FICK MAN DET INTE FÖR SAMMA SJUKDOM. Handläggningstiderna var rekordlånga. Arbetsskador hade tex handläggningstider på över 2 år. Sjukskrivna fick ersättning på livstid trots att de kunde jobba. Bra sätt att använda sig av skattemedel. De som jobbade i den gamla organisationen gjorde alltså ett så dåligt arbete så man tvingade fram den nya organsationen. Ni får vad ni förtjänar!!! Nu sitter ni, samma idioter och inte följer försäkringsprocessen, utan gör genvägar och därmed kan vi aldrig få den budget som krävs för att driva organisationen på rätt sätt. Hur tror ni idioter att ledningen skall kunna driva organisationen om ni hela tiden gör saker i smyg och som inte syns. Börja följa de enormt enkla direktiv som finns, eller lämna organisationen!!!

SVEN TYCKER sa...

Vi har just nu de kortaste handläggningstiderna i Försäkringskassans historia. Vi här de lägsta sjuktalen i svensk modern historia. Medarbetarindex visar att alla anställda börjar bli mer och mer nöjda. Senaste kundmätningen visade på rekordbra resultat där bemötande och snabb service låg i topp. Så kära lilla missnöjda Observer, kan det vara så att du inte riktigt fixar förändring och nu är bitter att förändringen tom är riktigt lyckad!!

Vi är många som är riktigt nöjda med den nya organisationen och ser att det äntligen är en organisation mna vill och kan jobba i. Nu skall vi bara rensa ut alla gamla kvarlevor som förstör för kunden, medarbetare och samhället. Är du en av dem???

Förtroendekris sa...

Facket, det vill säga de representanter som finns på myndighetsnivå är mer intresserade av att vara kompis med cheferna än att ta medlemmarnas parti. Och det säger jag inte som ännu en gnällig medarbetare utan därför att jag faktiskt haft insyn i deras arbete. Det är bedrövligt att se hur de agerar för egen vinning och för att göra det bekvämt och enkelt för ledningen att få igenom vilka vansinnigheter som helst.

Anonym sa...

Jo, fackens tid är nog förbi...de känns onekligen lite otidsenliga...

Anonym sa...

"Jo, fackens tid är nog förbi...de känns onekligen lite otidsenliga..."

Javisst är det otidsenligt att ha en hel drös kollektivavtal som ger oss rätt till ex ett visst antal semesterdagar, läkarbesök och tandläkarbesök på betald arbetstid, ersättning för mediciner, friskvård på betald arbetstid, friskvårdsbidrag, reglerad arbetstid och ett antal dagar om en nära anhörig blir sjuk, flyttledigt, försäkringar och så vidare. Dessutom några som orkar arbeta för oss så att allt arbetsgivaren vill göra inte blir riktigt så illa som det skulle kunna bli. Tänk så otidsenligt..

Anonym sa...

"Vi har just nu de kortaste handläggningstiderna i Försäkringskassans historia"
Nja - det stämmer nog inte inom alla områden. Se på BTP, BOB, UHS, FTH. Men i övrigt kanske det stämmer (ja förutom att regga in kontoändringar förstås och aktivitetsstödet som knakar i fogarna)

Anonym sa...

Tror snarare att facket funnit en logisk roll och ser samverkan och nyttan med detta istället för att vara vi mot dem, de onda mot de goda. den tiden är förbi, de som vill överleva i något företag eller organisation måste våga samverka och gemensamt ta ansvar för utvecklingen och framtiden.

Det innebär alltså att ni negativa jävlar som bara spyr galla och förhidrar förändringarna som skall genomföras är utrotningshotade och kommer försvinna, ni vet bara inte om det ännu

Anonym sa...

De aggressivt positiva är tillbaka...De är så naivt komiska!

Sven Tycker sa...

Jag vill påpeka att SVEN TYCKER inte är samma som Sven Tycker. Det är ju roligt att man blivit så känd att någon ids missbruka min signatur. Men den åsikt som framförs har inget med min att göra.

Jag tycker du ska ha tillräcklig fantasi för att hitta på en egen signatur istället för att missbruka min.

Observer sa...

Ja. Sven, jag håller med dig. Även om jag tror att de flesta läsare genomskådar bluffen är det dålig stil. Tveksamt om jag publicerar något under signaturen "SVEN TYCKER" i fortsättningen. Det är ju inte roligt när någon med sunda åsikter misskrediteras på det sättet.

Anonym sa...

Det är oroväckande att kollegor på Försäkringskassan går ut med falsk identitet för att misskreditera någon....den här senaste SVEN TYCKER tillhör en av dessa aggressivt/militant positiva!

Vad är ni för ena egentligen?

Här finns en anmälan från AMV, idag en artikel i DN om den ökade hotbilden för anställda inom FK.

"Strutsar" ni eller är ni totalt blinda och döva för verkligheten - lever ni total förnekelse av verkligheten?

HJÄLP sa...

Här blandas det friskt. Den ökade likabedömningen, minskningen av nettodagarna för sjukskrivna och effektivare handläggning påstås bero på omorganisationen. Denna hopkoppling är naturligtvis ett uttryck för total historielöshet.

Faktum är att denna process påbörjades redan när den tidigare regeringen satte som mål att halvera ohälsotalet. Försäkringen fick en mer försäkringsliknande tillämpning i och med en av riksdagen antagen proposition (steg-modellen). Försäkringskassan blev en statlig myndighet från 1 januari 2005, och Ensa-processen introducerades på bred front. Därefter kom även det Försäkringsmedicinska beslutsstödet. En annan, kanske helt avgörande faktor, var att handläggningen datoriserades 2002. Dessförinnan hade ärendena handlagts i pappersakter vilket var mycket svåröverskådligt, svårhanterligt och trögarbetat.

Efter dessa grundläggande förändringar av försäkringssystemet har nettodagarna sjunkit år efter år, vilket i sin tur skapat förutsättningar för en effektivare tillämpning av reglerna. I början av denna process var det väldigt trögt, och det var t.o.m svårt att hinna med utbetalningarna. En stor del av dagen gick åt till att besvara telefonsamtal om när pengarna skulle komma. Men som sagt, succesivt sjönk antalet ärenden, och utredningsutrymmet ökade i takt med detta.

Den nya "rehabkedjan" som började verka från 1 januari 2009 kommer sannolikt att miska nettodagarna i än snabbare takt. Men det kommer även att innebära att många medborgare kommer att mista sin ersättning p.g.a av rigida och många gånger orimliga tidsgränser. Det kommer att drabba dem som är svårast sjuka hårt.

Har då den nya organisationen som började sjösättas 2008 haft någon positiv effekt? Några postiva effekter finns, t. ex att telefonerna inte ringer lika mycket hos handläggarna, samt att samordnarrollen bakades in i sjukpenninghandläggningen. Däremot kan jag inte se några fördelar med de omfattande centraliseringen av ärendeslagen till färre (och mer avlägsna) orter. Inte heller har den geografiska seperationen av tidig bedömning och fördjupad utredning är till gagn för effektivitet och smidighet.

Ytterligare ökad likabedömning och rättsäkerhet är inte i behov av centralisering till färre orter. Istället handlar det om behov av komptensutveckling, medvetenhet och rutiner. Tyvärr har väl centraliseringen inneburit att vi tappat mycket rutin och erfarenhet, samt att det blivit väldigt långa resvägat till och från nödvändiga kund-, läkare- och arbetsgivarmöten.

Den nya organisationen har dessutom fått mycket kritik, bl. a från statskontoret, och att den inte heller fungerat så bra understryks av de många JO-anmälningarna och den starka kritiken från JO. Likaså har nu Arbetsmiljöverket starkt kritiserat arbetsförhållandena, samt krävt in skriftligt svar på åtgärder från Försäkringskassan. Dessutom har nästan hela ledningen som var med om att införa och genomföra omorganisationen tvingats/valt att avgå efter omfattande kritik och missnöje från såväl medarbetare, medier, statskontor, JO och drabbade kunder.

Av inläggen på denna blogg visar det sig dock att det trots allt finns de som tycker att omorganisationen blev bra. Kan detta bero just på att de blandar samman de succesivt förbättrade resultaten med omorganisationen? Kan de inte se att den överväldigande merparten av de förbättrade resultaten uppnåddes innan den nya organisationen genomfördes?

Slutligen tycker jag att det är skrämmande att det tydligen finns kollegor (?) som betraktar sina arbetskamrater som värdelösa och inkompetenta, väl värda att år efter år få reallönesänkningar. Jag vet inte om någon på mitt kontor tycker så, men om så är fallet hoppas jag att du på nästa enhetsmöte ställer dig upp och uttrycker dessa åsikter. Du kommer därefter troligen finna det vara väldigt ensamt däuppe i din lilla föreställda elithimmel.

Observer sa...

Klockrent!

Anonym sa...

Tänk att man på en kritisk och onyanserad blogg som denna inte kan få vara kritisk mot er utan att man skall kallas aggressiv

SVÄN TYCKER INTE sa...

Sven tycker tar sig själv på för stort allvar. fattar ni inte att det är någon som är ironisk över att använda sig av hans namn då han om det är möjligt har än konstigare åsikter än observer

LEDNINGEN!!! sa...

hur är det att vara chef och blogga om sin arbetsgivare på detta sättet observer? eller har du mist ditt chefskap nu? har ej sätt dig i organisationen på ett tag nu.

ÄLSKAR NYA FK, HATAR GAMLA HANDLÄGGARE:) sa...

Hjälp sa....

Kan inte du ställa dig upp på nästa möte och säga att vi som gör jobbet skall stå tillbaka för er värdelösa nollor som inte presterar tillräckligt bra. Då kommer du bli utskrattad, välkommen till 2000talet och där det faktist ställs krav på alla medarbetare och att man inte har rätt till löneökning om man inte gör sitt jobb. Vilken liten skyddad verkstad har du jobbat i egentligen.

Och kan det inte vara så att du blandar ihop gamla organisationens arbete med nya organisationens bra resultat. Uppenbarligen så funkar ju nya organisationen bättre än den gamla. Vi är många som är nöjda. Vi är många nya som kommit in och som bara skrattar åt er gamlingar som tidigare påstått att målen är omöjliga att nå och att det är såååå mycket att göra. För mig tog det 7 månader att bli bästa handläggare i min region. Under de 7 månaderna sa alla gamla att det var omöjligt att klara av arbetet. Sedan bytte jag upp mig till personlig handläggare, 15 månader senare så är jag en av 6 bästa i regionen. Ingen av er gamla som påstår sig ha sååååå mycket kompetens fixar ju jobbet.

Dags för er att lämna, måste ju vara utmärkt nu när ni inte heller trivs i organisationen. Låt oss bättre ta över så att kunden kan få sina beslut rätt och i rätt tid.

Anonym sa...

JÄSP. "Hjälp" skriver inte bara kilometer lång text som ingen orkar läsa, utan det är ju helt felaktiga slutsatser. Våga vara positiv! Våga börja jobba! Vi är många som gillar nya FK. Se den senaste tempmätningen. Se de nya sjuksiffrorna internt. Allt börjar ju bli mycket bättre.

SVEN TYCKER sa...

Oj då, nu har jag både blivit anklagad för att vara militant och positiv. Skönt att positiv har blivit ett dåligt ord. Säger ganska mycket om er lilla sekt och ert hälsotillstånd.

Sedan råkar jag hete SVEN så jag har verken snott den andras svens namn eller vill utge mig för att vara honom. Vi heter samma sak men tycker olika. Respekterar att han uttrycker sin åsikt under namnet Sven, antar att han kan hantera att jag uttrycker min.

Ni läsare som har svårt att skilja på oss kan ju se att den andra Sven har en egen blogg som hans namn är länkad till. Så när det är fetat blått så är det SVen tycker med bloggen och när det endast är svart text så är det jag utan bloggen, men tydligen både militant och positiv.

Observer sa...

Jag vet inte varför vissa inbillar sig att jag är någon slags chef inom kassan. Återigen, jag är vanlig handläggare, och tror knappast att signatuten "Ledningen" sett mig i någon korridor på kassan eller överhuvudtaget.

HJÄLP sa...

Du som älskar nya FK. Vad är det som får dig att tro att jag är låpresterande, eller att jag har fått dåliga lönepåslag? Är det för att jag inte håller med dig i din nedvärderande syn på dina kollegor och deras arbetsinsats?

Faktum är att jag har väldigt bra resultat, och har varje år fått väldigt bra lönepåslag. Jag kan dessutom försäkra dig om att jag framför mina åsikter på så gott som varenda möte. Ännu har ingen skrattat.

Uppenbart har du inte förstått vad jag skrev i mitt förra inlägg. Jag beskrev där hur resultaten har förbättrats under lång tid innan omorganisationen påbörjades, och jag pekade även på förutsättningarna för dessa förbättringar.

Därför kan jag utan några som helst betänkligheter hävda att den genomförda flyttkarusellen och kraftiga centraliseringen inte var nödvändig, för du tror väl inte på fullt allvar att det var det ökade centralstyret och det ökade georafiska avståndet till de sjukskrivna, deras läkare och arbetsplatser som möjliggjort bra produktionsresultat?

Jag är inte heller för att alla ska ha lika löneökning. Däremot blir det väldigt fel när endast 3,45 % ska fördelas samtidigt som lönediffrenserna ska ökas. Det innebär att väldigt många som presterar fullt godkända resultat, men ändå inte är bland de bättre, får löneökningar mindre än vad som är skäligt. I många fall får de rena reallönesänkningar. Risken är att detta upprepas även i kommande lönesättningar. Naturligtvis borde avtalet innehålla ett golv som garanterar åtminstånde en bibehållen reallön vid godkänt resultat.

Du pekar även på att NMI förbättrats senaste mätningen. Det är väl bara väntat. Den förra NMI:n var ju så katastrofalt dålig att de sista resterna av strategerna bakom omorganistionen, inklusive generaldirektören, tvingades avgå. Nu har det från nya ledningen kommit signaler om behov av arbetsro och förbättringar. Därför är det inte konstigt att NMI stigit, om än endast på marginalen. Du tror väl ändå inte att NMI steg p.g.a att medarbetarna plötsligt börjat tycka om vad den tidigare ledningen gjorde?

Jag råkar veta från tillförlitliga källor att ganska stora förändringar/förbättringar är på gång för att lätta på trycket på oss medarbetare. Eftersom du är så nöjd med hur allt fungerar i nuläget antar jag att du kommer att starta en proteströrelse, kanske en rent ut av en egen blogg. Du kanske där kommer att kräva att Curt, Majvor och programet ska komma tillbaka? Naturligtvis kan du då även kasta dig över Statskontoret, massmedia, Riksrevisionsverket, JO, Arbetsmiljöverket, missnöjda medborgare, och alla andra som inte tycks ha förstått hur bra vår organisation blev. Det kommer att bli spännande.

Slutligen var det någon som undrade om jag arbetat på skyddad verkstad. Nej det har jag aldrig gjort. Innan kassan har jag bl.a arbetat över 20 år inom den konkurrensutsatta verkstadsindustrin.

Anonym sa...

ÄLSKAR NYA...

Hur mäter ni att ni är "bäst i regionen" som personlig handläggare?

Jag är oxo ph men vi använder oss inte (i alla fall inte vad jag vet) av ett sådant mått...Är det antalet avslutade ärenden? eller att ni lyckas hålla 90 respektive 120 dagars målet?

mvh

Anonym sa...

Kommentar till en av de "bästa" handläggarna i sitt område:

Jag förstår inte riktigt vad du syftar till när du säger att du är en av de bästa handläggarna. Vad är du bäst på? Antal plan om återgång? Antal indragningar? Antal SASSAM? Antal avstämningsmöten?
Eller är du bäst på bemötande? Få människor tillbaka i arbete? Lyckas få försäkrade att trappa upp arbetstid och inte återinsjukna? Kontruktiva och tydliga möten? Lyfta kollegiet? Ordna trivsel och bra stämning?
En del av oss fattar att de sistnämnda variablarna är ack så svåra att mäta.

Vad är egentligen att vara bäst? Finns det något "rätt" svar på det?
Är det inte så att förmågor som till exempel bemötande, tydlighet, sprida glädje och få andra att lyfta är det svåra i handläggarens roll?
De handläggare som skickligt kan mixa de fyrkantiga, mätbara målen med de ack så svårmätbara ovan nämda förmågorna är de handläggare som är bäst enligt mig.

Din kommentar om att du skrattar åt gamlingarna säger inte så mycket om gamlingarna, desto mer om dig och din grad av ödmjukhet. Och tro mig du hamnar inte på bästskalan när det gäller den förmågan.

//Gurkan

Malmöfk sa...

SKRATT!!!

Oj vilket liv det blev när någon råkade säga att man var bäst och att man trivdes på Försäkringskassan.

När det gäller trivselfrågan så håller jag med er om att det är en mycket viktigt del av arbetet och arbetsplatsen, ja en del av ARBETSGLÄDJEN.

Att jag lyckas bra med det och inte ni är kanske för att jag just trivs och tycker om arbetet och organisationen. Svårt att se att ni som hatar ledningen, arbetet nya organisationen kan klara av att både göra ett enormt bra jobb( vilket ni inte gör) samt skapa trivsel i er arbetsgrupp.

Anonym sa...

Kom igen nu, sluta gnäll. Hur skulle ni vilja att pengarna fördelas i en lönerevision?

Om ni har en begränsad säck med pengar. Vem skall ha mest, vem skall ha minst? Eller tycker verkligen ni att man skall ha lika mycket alla eller att arbetsgivaren skall kompensera för inflationen???Skall arbetsgivaren också kompensera för höga räntor, dyra lån eller höjning av oljepriset? Skall inte lönerevisionen endast vara kopplad till prestationen under det senaste året och blir det då inte att de bästa skall få mest och de sämsta skall få minst.

Anonym sa...

Vad är det ni är så negativa mot? Vist vi har gjort en organisationsförändring men så blodigt farligt var det väl inte.

Kunden är den samma, försäkringen är den samma(vissa undantag men de förändringarna skulle ske oavsett organisation), kollegorna är de samma(tyvärr ibland) Skillnaden är att vi är mer ensade, några av er som gnäller mest kanske inte fixar tempot eller pendla till ert nya kontor eller helt enkelt så fixar ni inte någon förändring utan är som de gamla tragiska pensionärer som tynar bort smatidigt som de sitter och säger "-DET VAR BÄTTRE FÖRR"

Våga gör något! Ta tag i era liv! Är det dåligt, finn en lösning. Visst behövs det gnällas lite, men man måste ju ta sig ur stadiet efter ett tag och gå från gnäll till handling. Inte för organisationen eller någon annan utan för en själv.

Anonym sa...

Hur kan ni ens undra över hur man mäts och hur chefen kan avgöra vem som är bäst. Gå i så fall omedelbart in på FIA, titta på lönekriterierna så har du svaret.

Men visst är du nära, avslut, kvalité och kvantitet i samtal, kunna vara konstruktiv och kritisk mot läkare och arbetsgivare och samordna resurserna på bästa sätt, lära mina medarbetare om de framgångsfaktorer jag funnit, vara noga med deadline så att kund alltid får sin ersättning i tid, kommunicera med kund så att den har en klar bild av processen med mera. Vissa gör detta bättre, andra gör det sämre, men främst av allt så tror jag det syns om man trivs i organisationen eller ej.

Gillar ni inte FK, ledningen, organistaionen, så syns det också i ert arbete så klart och därmed i er lön.

Anonym sa...

UNDERBART. Nu är det facket som får sig en släng också. Måste bara fundera lite högt. Facket är en medlemsorganisation, styrs, finansieras och drivs av medlemmar. Det måste alltså innebära att ni börjar komma till insikt. Först var det ledningen, sedan var det organisationen, sedan var det "programmet" och FK.2.0 och nu är det facket. Läskigt när problemet börjar närma sig er själva va. När det börjar gå upp ett ljus för er och ni inser att det är ju NI som är problemet!!!

Anonym sa...

OTACKSAMMA JÄVLAR!!!

Om ni är missnöjda, gör något åt det då!

Testa gärna att lämna oss för andra toppenarbetsgivare som ni tydligen tror ni skulle kunna få ett jobb hos.

Måste vara hemskt att vara fast hos en arbetsgivare som FK. Ni vantrivs samtidigt är ni så dåliga så ingen annan vill ha er.

Lena Andersson sa...

Vad pinsamt denna bloggen är.

Vuxna människor som gnäller som små barn och lägger alla problem på allt annat än att se sig själva som en del av det.

Anonym sa...

Har jobbat med fackliga både centralt och lokalt och jag har bara positivt att säga om dem. Det är inte för att de har gått på min linje i olika frågor utan för att de faktiskt kommit med en mycket bra bild av medlemmarnas verklighet och gett ytterligare perspektiv på arbetet.

C. Eriksson sa...

Varför är du anonym Observer? Fegt och tråkigt. Vågar du inte stå för dina åsikter offentligt? Du säger ju inte ett knysst på våra APT så det kanske är därför.

Anonym sa...

Jag hoppas att en del av er, som skriver här, - och utger sig för att vara anställda på kassan, ljuger. Jag hoppas ni är dumma troll och till vardags sysslar med något helt annat än socialförsäkringar. Om det inte gått upp för någon att FK befinner sig i ett katastrofalt läge, måste den personen vara störd på något sätt. Att försöka hacka ner på någon eller några som försöker beskriva situationen med ironi, komik och allvar och som dessutom gör det på ett intelligent sätt, visar bara hur korkade vederbörande är.
Att på ett aggressivt sätt bemöta kritk gentemot en myndighet, när denna kritik är befogad, är inte förenligt med en demokrati och ett civiliserat samhälle.
Har det undgått någon att FK och socialförsäkringarna har varit i fritt fall under en längre tid.
Varje dag nya rubriker om FK. Idag Jo- anmälningarna ökar FK låg i topp redan innan. Folk begår sälvmord, FK personal hotas osv osv. Jag skulle unna många duktiga medarbetare en annan arbetsgivare och att Sverige fick en ann socialförsäkringsmenister.

Anonym sa...

Det är en ofantligt stor organisation och flera olika ärendetyper. Det är naturligtvis gigantiska olikheter mellan olika kontor i olika delar av landet, ärendemängd per anställd, chefers förmåga att vara moderna ledare i en kunskapstät organisation etc. Jag är helt övertygad om att det finns ställen, ärendeslag, chefer och kollegor som gör att ett stort antal anställda på FK trivs förträffligt. Man måste dock även förstå att det inte ser lika bra ut överallt. Jag tycker att mitt arbete som PH är jätteroligt och oerhört stimulerande - faktiskt ett av de roligaste arbeten jag haft.

Men, det är inte roligt att behöva göra ett snabbt men slarvigt jobb pga en extrem ärendemängd, en chef som saknar ledarkompetens, kollegor som går på knäna, hot från försäkrade, tidningsrubriker som basunerar ut hur ur-dåliga vi är! Det är minst sagt tärande , inte minst på arbetsglädjen.

Jag är enormt tacksam att mina kollegor i Värmland gjorde slag i saken och anmälde till AMV.

Så till er som är så glada och stolta över att jobba på FK och i den nya organisationen - Starta en egen blogg där ni kan frossa i hur bra ni har det. Och inte behöver ni vara anonyma heller. Anonym behöver man bara vara när man är kritisk mot sin organisation - eller hur!

Det är intressant att ni överhuvudtaget lägger energi på just den här bloggen när ni har så diametralt olika uppfattningar om FK som arbetsgivare.

Anonym sa...

Herrelös utan koll på vad anställda gör av sin arbetstid????

En snabbkoll av dina inlägg Observer visar att inget är skrivet kvällstid eller på helg!

Kanske inte så konstigt då med balanser och köer - om handläggarna bloggar i stället för att jobba!!

Anonym sa...

Det finns belägg för det du skriver; att dessa människor som är "dumma troll/aggressivt positiva" faktiskt inte jobbar på FK. Det finns flera bloggare som vittnar om att det finns människor/troll som skriver inlägg på bloggen med enda syfte att förstöra bloggen.

Precis som du tycker jag att Observers blogg är både intelligent och insiktsfull. Intressant och ofta väl beskriver den frustration jag själv upplever.

Jag tror vi kan utgå från att trollen inte har alla sina hästar i stallet och inte heller alla sina bilar i garaget utan sannolikt har en psykisk diagnos...
och att de inte är våra kollegor. Allt annat är otänkbart!

HJÄLP sa...

Satt just och tittade på TV-nyheterna. Åter var kassan i skottgluggen. Tydligen har antalet anmälningar från missnöjda medborgare ökat med 80 % under de första fyra månaderna i år jämfört med förra året (förra året var redan det ett rekordår vad gällde JO-anmälningar mot kassan, och JO kritiserade redan då kassan hårt). Fortsättning lär följa.

Så åter till denna blogg. Jag ser att flera nya inlägg tillkommit, och i merparten av dessa får de som är kritiska veta hur otacksamma och dåliga de är. Gilla nya organisationen tycks vara det ständigt återkommande temat, även om sakargumenten oftast lyser med sin fråvaro.

Att kassan efter omorganisationen tvingats byta ut hela ledningen, och har blivit föremål för allvarig kritik från snart sett alla som har till uppgift att granska kassans verksamhet, verkar inte bekomma dessa skribenter överhuvudtaget.

I stället är det tydligen alla kritiska, odugliga, lata medarbetare det är fel på.....

Är det fler än jag som känner stanken av diktatur?

Observer sa...

Oooooops, du anonyme bland anonyma.
Nu höll du på att avslöja mig! Verkar som om jag tagit ut all min SEMESTER för det här året!( jo, vi får faktiskt fortfarande semester även inom kassavärlden, även om det sitter hårt åt!)

Sven Tycker sa...

"SVÄN TYCKER INTE" behöver inte vara orolig. Jag tror inte att jag tar mig själv på allt för stort allvar. Och vad du menar med ännu konstigare åsikter än Observer har jag ingen aning om vad du menar med. Mina åsikter om Försäkringskassan är baserade på 33 års anställning följt av ett jobb med regelbundna (försök till) kontakter med samma Försäkringskassa. Och sedan är anrättningen kryddad med lite samtal med mina gamla arbetskamrater. Och garnerad med mina "gamla fk-kunder" berättar när jag träffar dem. När det gäller hur vi gamla och nya FK-anställda upplever omorganisationen beror detta till stor del på om man drog en nitlott eller vinstlott med var man placerades. Men, jag har inte träffat många UTANFÖR kassan som förstått var fördelarna låg.

Till "SVEN TYCKER", får jag väl bara känna mig smickrad över att jag var mer betydelsefull än jag trodde och kunde påverka ditt val av signatur så mycket. Vi har alla rätt att tycka, speciellt om vi heter Sven.

Anonym sa...

Ni aggressivt positiva - läs Aftonbladet! ni lever i förnekelse, total förnekelse....

Anonym sa...

Jag har lämnat kassan för ett jobb utanför - och ni kan inte ana hur bra det känns!

Min självrespekt har kommit tillbaka!

Anonym sa...

Observer,jag gillar din blogg!
Fortsätt skriv om "livet" innan för murarna.

Jag är en av alla dom som stor utanför och kämpar för min rätt!

Ha det bra!

Och det där med att skriva blogg på dagtid.
FK har väl inte avskaffat raster - ÄN!!

Keep up the good work!

//Sickan

Anonym sa...

Du som tror att du är bäst i regionen efter 15 månaders arbete har nog missat en hel del i din utbildning. Själv har jag jobbat i 15 år och jag ser, vad de som högt talar om hur duktiga de är, var de brister. Jag känner så väl igen din attityd.

Du har ingen aning om hur de dåliga gamla handläggarna har fått slita under tidigare år och vänta tills du har jobbat i 10 år.