fredag 5 mars 2010

Gratisåkare i nöjesparken?
Jag har ägnat veckan åt att plöja igenom Försäkringskassans verksamhetsstrategi fram till 2014. Ett 18-sidigt dokument som nyligen förankrades i Försäkringskassans styrelse. Nu har kassans ledning redan från början slagit fast att detta är ett inriktningsbeslut, och tur är väl det.Någon självrannsakan eller slutsats av de senaste årens holmgång finns inte, förutom den korta frasen:”Vi har ju varit med om en megaomställning och det finns ingen som helst anledning till att göra om det igen”.

Göra om? Herregud, det handlar väl snarare om att rätta till! Det senaste året har väl inte handlat om något annat än ambulansutryckningar och paniklösningar för att få verksamheten att rulla på, om än i snigelfart. Och fortfarande ingen analys eller utvärdering av det som varit, man klampar bara vidare.

Försäkringskassans ledning siktar högt, och det är bra att ha höga ambitioner. Men är dom realistiska? Jag har svårt att se att förutsättningarna nu att lyckas bättre under perioden fram till 2014 nämnvärt har förbättrats jämfört med perioden 2005 – 2010. Och då skall man också komma ihåg att det omställningsarbete som startade med förstatligandet 2005 föregicks av åratals planering. Och vad jag minns så var väl i stort sett hela verksamheten med på det tåget redan från början? Och även Adriana satt väl i förstaklasskupén? Och precis som då tar man redan nu ut de beräknade rationaliseringsvinsterna. Den här gången har Sisyfosvandringen inte ens påbörjats………

Min erfarenhet är att det tar mycket lång tid att förankra strategier och förändringsarbete i en organisation när allt presenteras som färdiga koncept där ingen av alla de i organisationen som ”skall göra´t ” kunnat påverka någonting. Men jag kanske börjar bli gammal. Det är väl generationsväxlingen som skall lösa det hela. Den unga, välutbildade vågen av entusiastisk arbetskraft, som vi redan i uppväxtåren lärt att ifrågasätta och värdera. Tyvärr verkar det som att dessa egenskaper försvann redan med den första arbetspraktiken. Men dom blir gamla dom också så småningom. Gamla nog att ifrågasätta arbetslivets villkor. Gamla nog att ställa krav på inflytande och god personalpolitik. Och inte minst, precis som alla andra redan idag, ställa krav på lön relaterad till arbetsuppgifter och kompetens.

Det är väl här som verksamhetsstrategin visar en av sina största brister. Försäkringskassan har i många, många år ridit på den nästan självutplånande lojaliteten hos sina anställda. Men i takt med att även Försäkringskassan visar sitt rätta arbetsgivaransikte, minskar även lojaliteten hos de anställda.

Återigen, saxat ur verksamhetsstrategin:” Den viktigaste resursen är och förblir vår personal. Kraven på en effektiv resursanvändning ökar emellertid vilket förutsätter både framförhållning och flexibilitet. Ovan har beskrivits inriktningen att bredda medarbetarnas ansvar och befogenheter. Försäkringskassans strategi för att uppnå en så hög grad av flexibilitet som möjligt är:

att bredda medarbetarnas ansvar och befogenheter,

att upprätthålla en viss volym medarbetare i alternativa anställningsformer.

Det är i sammanhanget viktigt att markera att flexibiliteten har sin begränsning. Medarbetare har investerat i utbildning och har berättigade krav på arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens och ger möjligheter till utveckling. Försäkringskassan måste beakta detta i sina planeringsförutsättningar för att kunna konkurrera om välutbildad arbetskraft. Behovet av medarbetare med hög kompetens inom sina områden sätter alltså gränser för flexibiliteten i personalutnyttjandet. Försäkringskassans inriktning är att medarbetarna ska behärska mer än ett ärendeslag för att så långt möjligt säkerställa en flexibel resursanvändning.”

Och ingenstans i dokumentet nämns något om tacket för visat intresse, om betalning för utförda tjänster eller hur man på annat sätt skall kunna både rekrytera och bibehålla kompetens inom Försäkringskassan. I sitt strategiska virrvarr av servicekontor, serviceplatser. NFC och LFC, har ledningen glömt bort att ett av de effektivaste sätten att konkurrera om arbetskraft är LÖNEN!

För ingen tro väl på fullt allvar att det går att fortsätta att åka gratis?

Och ”alternativa anställningsformer” är nog inte ens de unga påläggskalvarna intresserade av!

Observer

27 kommentarer:

Anonym sa...

ah lönen. har herrn möjligtb´vis haft sitt lönesamtal och inte fått något påök pga din illojala inställning???

Annars ligger FK över genomsnittet inom den statliga sektorn när det gäller löner. Föörutom på högre specialisttjänster och cheftjänster. Är det dessa löner du vill att vi skall höja inom FK? På vems bekostnad?

Observer sa...

Du verkar vara nöjd med DIN lön. Fortsätt med det.

Anonym sa...

Ja äntligen har FK en löepolicy som fokuserar på de som faktist gör något och inte ett solidariskt system som säger att alla skall få lite trots att vissa inte gör ett skit

Observer sa...

Ja, så kan man ju tycka om man vill.
Personligen har jag inte sett någon på kassan "som inte gör ett skit". Och skulle det vara så måste det vara en ren arbetsledarfråga. Och det finns fortfarande inga vetenskapliga belägg för att lönesystem á la morot skulle vara effektivt. Men det finns ju tydligen lättlurade egoister som gått på det hela....
Du kanske skall börja fundera på bekostnad av VAD?

Anonym sa...

Den anonyma lojala ädlingen har fel med sitt påstående att FK ligger över genomsnittet i staten. Det finns ingen pålitlig statistik som bekräftar ett sådant påstående. Jag har suttit med i löneförhandlingar i flera år.
Men där emot kan man påstå att stjärtslickeri är lönsamt.
Hälsningar Heimdal

Anonym sa...

ah ingen vetenskapligt belägg för att lönesystem á la morot skulle vara effektivt... det var en överraskande hållning från dig. Vad menar du då att vi skall ha? Varför skull arbetsgivaren höja lönerna annars? Vilken vetenskap vill du använda dig av för att skapa en lönepolicy inom FK? Kan du inte berätta det du allvetande:)

Anonym sa...

Vad tycker du att arbetsledningen skall göra med de medarbetarna som inte presterar?

Anonym sa...

Nu fattar jag inte vad du menar. Skall inte lönen vara en morot? Och om det finns folk som presterar under kraven så är det väl både ett arbetsledningsproblem och ett individproblem. Men jag kan ge mig faan på att om nu arbetsgivaren börjar vara tuffare mot de som inte presterar utifrån kraven så kommer du gnälla på det, lika väl som du gnäller på allt annat.

Anonym sa...

Intressant. Nu verkar du faktist vara ute och snurra mer en normalt Observer

Anonym sa...

Misstänker att jag skrivit om detta experiment tidigare. Då fåni finna er i att påminnas om det.
Om man tar två schimpanser och låter dom utföra en uppgift och sedan ger dom en liten gurkbit som belöning samarbetar dom och kan utöra uppgiften gång på gång.
Om man sedan låter dom utföra sammma uppgift men ger den ena en samma lilla gurkbit men den andra får smarriga vindruvor, så slutar dom samarbeta. Dom saboterar och surar.
Experimentet vill visa att primater (till vilken grupp vi också räknas) har en grunläggande känsla för rättvisa.
Detta experiment har upprepats flera gånger oh retat upp ekonomer.
Ni får själv använda fantasin och överföra kunskpen till FK.

Observer sa...

Det vet väl jag också att det inte finns någon vetenskap när det gäller löner.Däremot är det alltid så att så fort arbetsgivare presenterar något så tenderar det alltid att framställas som en SANNING. När det gäller kassans lönepolicy är parterna överens om att den skall vara förståelig och accepterad av de anställda. Och så är det väl inte överlag i dag? För min egen del så har jag ingen aning om vad som ligger till grund för min lönesättning annat än godtycke. Har i många år frågat om detta men aldrig fått ett vettigt svar.

Anonym sa...

Statistiken är mycket klar när det gäller FK kontra andra statliga myndigheter. Kolla genom centrogrupperna.

När det gäller schimpanser och effektiv belöning mot dem så har det i flera vetenskapliga studier visat sig att om alla får lika i belöning så skapar man en motivationsgrund som inte fokuserar på att bli bättre eller prestera bäst utan bara prestera utifrån minsta gemensamma nämnaren. Skulle FK ha det lönesystemet så skulle vi aldrig kunna behålla de bästa handläggarna då alla andra företag och organisationer belönar bra jobb med bra betalt.

När det gäller observers inställning till varför han inte vet varför han har den lön han har så är det väl inte mycket svårare än att fråga sin chef. lyssna i reslutatdialog och i lönesamtalet samt läsa lönepolicyn. Sedan kan du inte vara allt för överraskad att din löneutveckling vart så dåligt då du driver denna bloggen vid sidan av.

Anonym sa...

Det experimentet du beskriver retar inte upp ekonomerna särskilt mycket men används ofta som ett exempel på att det kommunistiska systemet skulle fungera.Dock är det ett exepmel som används på grundskolenivå som diskussionsunderlag och sågas ganska hårt när man nagelfar det. Vet inte om det finns någon schimpans, förlåt bloggare här som har den förmågan att lyfta blicken. Tvivlar på det.

Observer sa...

Hoppsan, det var hård ord. Men du kanske inte ser VAD jag skriver. Jag har ett flertal gånger pratat med mina chefer genom årens lopp, och dom har ingen bra förklaring. Och att blanda in den här bloggen i denna diskussion är inte relevant. Ingen chef har en aning om att just jag driver den och dessutom gör jag, liksom det stora flertalet anställda, ett jävligt bra jobb!
Men jag har inte någonstans skrivit att jag tycker att alla ska ha samma lön. Fortfarande handlar det om ett lönesystem som alla accepterar och förstår. Tyck vad ni vill, men jag tycker att nuvarande är alldeles för godtyckligt. Men om du är nöjd med att inte ens kunna jämföra din lön med dina arbetskamrater, så visst, var nöjd! Men kom inte och snacka om att lönen är satt på sakliga grunder!

Anonym sa...

Det finns många experiment förrutom det med schimpanserna. Det är inte så att det är gjort för att användas för diskussioner med barn. Det är gjort med syfte att utröna om djur kan ha känsla för rätt och fel. Uppenbart har schimpanser det.
Vilka lönesystem som är bäst är en svår fråga att utröna. Men att människor och därmed ochkså chefer gillar att känna uppskattning o beundran kanske får tillstånd ett ja-sägande och falskt smicker som knappast leder till framgång för företaget. Hur man kan bedöma och belöna nyttiga individer är det ingen som kan svara på. Nuvarade lönesystem är kontraproduktivt och orättvist. För att konstatera det behöver man inte ha stått främst i kön när Gud delade ut hjärnor.

Anonym sa...

Jämföra lönen med andra. Trodde vi hade individuell lön.

Anonym sa...

Om nu inte dagens lönepolicy är bra, vad är ditt förslag på ett bättre sådant. Var lite konkret nu.

Eller skall du som vanligt ta den enkla vägen och bara klaga som en aggressiv negativ pissråtta men aldrig komma med något konkret som visar på hur det skall vara istället?

Anonym sa...

HAHAHAH. Så du gör ett jävligt bra jobb?!?!?!?!

Anonym sa...

Lönepolicyn är ju astydlig, Klara kriterier och uppfyller man dem så får man bra löneutveckling. Tydligen har du Observer inte så god självinsikt utan kanske borde inse att om du gjorde ett jävligt bra jobb, så som arbetsgivaren vill att du skall göra jobbet så skulle du också få en bra löneutveckling.

Anonym sa...

Jämföra lön med abretskamrat??? Är det just det som är det viktiga??? Du har lönestatistik på din yrkesgrupp och sedan är det väl just din prestation på jobbet som styr löneutvecklingen, inte att du skall jämföras med din kollega.

Observer sa...

Till dom fem sista kommentarerna kan jag bara säga: Stackare, har ni långt tid kvar i arbetslivet med den inställningen blir det inte fett!

Anonym sa...

Det tycks som om dom negativa kommentarerna kommer i kluster. Samma dag 2010 kl. 17.17, 17.23, 17.25 och 17.27. Ett intressant fenomen?!

Anonym sa...

Denna bloggen verkar nu bara besökas av Observer själv samt alla personer som tycker det är skoj att skämta om och med Observer och hans lilla flock med vilsna får.

Observer sa...

Nja, antalet besök är det knappast nåt fel på, det är bara att titta på räkneverket. Men vissa kommentarer passerar nog gränsen. Men jag återkommer om dess betydelse för den nya Försäkringskassan. Sen får det vara nog.

Anonym sa...

Det är ju svårt att jämföra sig med kollegor, gör de ett lika bra arbete som jag. Jag är en jävel på att producera ärenden med kvalitet i mängder, det har jag gjort nu i flertalet år men inte fan har jag haft någon bra löneutveckling för det. Däremot har jag bytt chef 6 gånger sen 2006 och varje gång det är lönerevision lovas jag mer i lön nästa år, ha ha kassans lönepolicy är ett skämt.

Anonym sa...

Har fortfarande inte sett något konkret förslag från allvetande Observer om hur man skulle sätta löner på FK om nu inte nuvarande systemet är bra. Men som vanligt är det mycket gnäll men lite konstruktiva ideer eller förslag.

Lät som Observer vill börja censurera inlägg på bloggen. Hum börjar det bli jobbigt att inte alla håller med dig???För du kan ju inte påstå att det är några inlägg som är postade som är allt för grova om nu inte grovheten ligger i att tycka annorlunda...

Mettan sa...

Vad menar du med att det får vara nog?
Du tänker väl inte lägga ner bloggen?Glöm det i så fall!
Till den som påstod att det bara är Observers "trogna" och de som vill skoja med Observer som skriver här, vill jag bara tala om att jag jobbar INTE på FK, men jag gillar inte vad det har blivit av denna myndighet. En del handläggare verkar dessutom inte fatta att även FK ska rätta sig efter FÖRVALTNINGSLAGEN. För övrigt tycker jag synd om de handläggare, som VILL göra ett bra jobb, men inte FÅR, verkar det som. Kanske rentav nyttigt för en del FK-anställda att läsa hur vi "vanligt folk" upplever FK, som det har blivit idag. Har sagt det tidigare och säger det igen: BYT UT CHEFERNA! Och låt personalen göra sitt jobb, UTAN att hacka på dem, "för att de inte hinner med tillräckligt många ärenden". Men tänk på att de ärenden dessa handläggare hinner med brukar vara RÄTT. ETT ärende kan dessutom ta väldigt lång tid, medan andra är snabba att handlägga.
När det gäller Observers lön är det väl självklart att det inte går att hänvisa till denna blogg och vad vet DU egentligen om Observers arbete?