onsdag 11 november 2009

Försäkringskassan – amatör utan slutledningsförmåga?

I´m back on the track.

Kan inte längre hålla mina kliande fingrar borta från tangentbordet.

Jag har nu legat lågt i ca 6 månader i förhoppning om att mina intryck och åsikter i den nya Försäkringskassan skall förändras och förbättras i en positiv riktning. Tyvärr händer det mycket lite på den fronten.

Jag läste i morgonblaskan idag att Försäkringskassan åter är på tapeten i riksdagen. Det börjar snart bli en stående punkt på den politiska dagordningen. Kassan brottas fortfarande med stora balansproblem inom flera områden, men enligt Husmark-Person säger kassans ledning att det inte beror på resursbrist. Det är istället den nya organisationen som ännu ej gett förväntat resultat.

Äntligen ett ärligt tecken från ledningens sida, får man väl säga! Internt knystas det däremot inte ett ord om att saker och ting inte fungerar. Alla vet att det pågår ett antal översyner av den organisatoriska placeringen av kassans arbetsuppgifter, men att få någon information om dagsläget i dessa utredningar är omöjligt. Vår interna informationskanal, Tok-Fia, behandlar oss fortfarande som mindre vetande, trots den layout-mässiga ansiktslyftningen nyligen.

Min fundering angående detta är: Vad är det som är fel, och som inte går att förändra?

Gång på gång uppstår det stora balansproblem i utbetalningarna av olika ärendeslag eller i annan handläggning. Hörde t ex igår att på omprövningssidan ligger vi nu med ca 27 000 ärenden i balans! Undrar vad JO tycker om det………


Rimligen finns det kanske tre olika anledningar eller kombinationer av dessa som lett till nuvarande problem:

  1. Det finns för lite resurser totalt i organisationen.
  2. Det fattas kompetens inom de ärendeområden som flyttats eller koncentrerats.
  3. Folk jobbar med fel saker på fel ställe.


När det gäller Försäkringskassans personalhantering i samband med den nya organisationen finns det mycket övrigt att önska. Det är inte särskilt konstigt att det uppstår kompetensbrister när man väljer att flytta arbetsuppgifter från en ort till en annan. Det finns ingen automatik i att handläggare frivilligt flyttar på sig eller börjar pendla med undermåliga allmänna kommunikationer. Uppstår arbetsbrist på en ort erbjuds man omplacering till en annan. Tacka nej till detta och du är ute ur systemet. Ingen Trygghetsstiftelse och ditt eget val att säga upp dig med allt vad det innebär. Trots detta har många valt att lämna verksamheten och därmed tagit sin mångåriga kompetens med sig till annan verksamhet. Tror väl fan att det uppstår problem på Försäkringskassan!

Allt detta hade man kunnat förutspå och motverkat med en vettig planering. Successiva förändringar och insikt om att vårt ärendehanteringssystem är byggt för att möjliggöra arbete var som helst i landet hade gett helt andra förutsättningar för förändringsarbetet. Istället valde man blåslampe-modellen och en naiv övertro på snabba effektivitetsvinster. Det tråkiga är att man fortsätter med samma destruktiva strategi. Ärendeslag efter ärendeslag hamnar nu under lupp och föreslås koncentreras i rask takt enligt ovanstående modell, och troligen med samma effekt i form av förlorad kompetens.


Slutligen kan man ju fundera över vad vår uppdragsgivare vann på hela denna flyttkarusell?

Bättre tillgänglighet?

Bättre service?

Ökat rättssäkerhet?

Snabbare handläggning?

Ökad tilltro till försäkring och försäkringstillämpning?

Kan vi svara entydigt JA på dessa frågor, eller har det rent av blivit sämre?

Observer

11 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller på alternativ 1 och 2.
Välkommen tillbaka förresten.

Anonym sa...

Äntligen är du tillbaka! Jag har saknat dina spetsiga och kloka synpunkter.

Jag funderar och funderar men kan inte hitta ngn egentlig förbättring för våra försäkrade och inte för mig som handläggare heller. Tvärtom så har jag aldrig varit så förföljd och granskad in i detalj. Jag känner att den kompetens jag haft rinner ut tillsammans med arbetsglädjen. Men allt ska ju bli bättre säger Svante. När?
FK har blivit en koloss på lerfötter.

Sven Tycker sa...

Kul att se att du i varje fall inte fått sparken / tystats.

Anonym sa...

Välkommen tillbaka. Har saknat dina giftiga inlägg.

Anonym sa...

Välkommen tillbaka.
Är en gammal handläggare som nu är uppsagd och arbetslös.
Jag har just läst DS (din socialförsäkring) och enligt den fungerar ju den nya organisationen på försäkringskassan nu, och allt ser bra ut. Sedan läser man dina kommentarer och allt verkar inte lika bra.
Hur är det egentligen?

Observer sa...

Ja, hur är det egentligen?
Jag ger min bild av kassavärlden, andra är välkomna att ge sin.
Intressant är dock att många av de problem som finns idag mörkas både internt och externt. Hur är det t ex med väntetiderna inom underhållsstöd?
Bara som exempel alltså..........

Anonym sa...

Välkommen åter Observer, du behövs.
Hörde att omprövningarna, som ligger på hög sen minst sex månader tillbaka ska ut i landet för handläggning? Finns kompetensen kvar ut i landet eller? Det är väl kanske inte så noga med kvalitén i dessa ärenden bara det syns i statistiken att vi får något gjort och att balanserna försvinner. Hur blir det med övrig handläggning som naturligtvis blir lidande då resurser tas från befintlig personal till denna holmgång. Vad blir det härnäst? Ska underhållsstöd handläggas av internservice?? Att hon bara gitter hon Ritter he he he

Anonym sa...

Gött att du är tillbaka. Jag tror inte att någon ärligt kan svara ja på en enda av dina 5 frågor. Tyvärr är det så enligt min uppfattning.
Apropå att det är så bra nu igen så förutom alla omprövningar så hör man ingenting om de tusentals registreringar som ligger obehandlade i Visby och Malmö. Folk väntar på barnbidrag,bostadsbidrag och föräldrapenning i många månader.
Det sägs inte heller något om flera tusen felregistrerade, ofullständiga eller felaktiga ut och inbetalningar som skräpar i diverse system.
Till sist istället för det berömda "programmet" så finns det nu tydligen något som kallas konceptet och det som ingår där är inte heller diskutabelt eller möjligt att ändra på.

Anonym sa...

Underbart att du är tillbaka!!!

Anonym sa...

Jag började så smått fundera på om du hade blivit identifierad och åkt ut på hörntänderna, såna där tyska fruntimmer är inte att leka med, tro mig. :)

Alternativet tedde sig inte heller lockande: Observer hade drabbats av akut depression och var nu ett fall för handläggning i sin egen myndighet.

Kör hårt med stolpskotten, dom behöver motioneras efter ett halvårs andhämtning i lugn och ro.

Sven tycker inte sa...

åh nej, idioten är tillbaka, han som tror at han för allas talan på fk och som ser ner på alla andra som gillar att arbeta här-

Trodde du hade slutat då du hatar din organisation så mycket. men det är kanske ingen som vill ha dig på externa marknaden heller... skratt