onsdag 18 november 2009

Lägg korten på bordet, Adriana!
I en fungerande organisation med bra informationskanaler sägs det att ryktesspridning kan minimeras och bortses ifrån. Och det är väl bra. Rykten har aldrig skapat arbetsro eller grund för vuxendialog i en lärande organisation. Men vad lär man sig av detta inom Försäkringskassan? Jo, ingenting!

Hos oss har det istället blivit så att rykten oftast är lika med sanning, fast med några dagars fördröjning. Den totala bristen på löpande information gör att nyheter om beslut färdas bakvägen genom organisationen. En ytterst begränsad skara av närmast drabbade informeras pliktskyldigast, och övriga anställda i organisationen får sig nyheter tilldelade genom mun-mot-mun-metoden eller i bästa fall, en pinsam notis på Tok-Fia några månader senare.

Det pågår ett omfattande arbete med att förbättra och effektivisera vår nuvarande organisation, men vi får inte vara med på tåget! Förändring efter förändring presenteras nu i ett rasande tempo, men inte förrän allt är klappat och klart. Dialog och medinflytande är ord som inte längre existerar i kassaledningens vokabulär. Och jag lovar, kvalitén på besluten blir därefter!

Den s k Framtidsgruppen har arbetat i ca ett halvår nu, men hittills inte presenterat ett enda offentligt dokument, trots att förändringsarbetet pågår för fullt. Ynkligt! Och inte blir det bättre av att gruppens ledare Anna-Lena Karlsson redan utsetts till chef över en nytt sammanslaget kontor som vi inte ens visste planerades. Nepotism? Ja, fan vet.....

Handplockade ryggdunkare och ja-sägare har vi sett många inom FK!

Det höjs allt fler röster i organisationen om att allt inte står riktigt rätt till. Rättsosäkerhet, oerhörda balanser av ärenden, försäkrade som saknar ersättning eller vars ärenden driver omkring ett ohanterligt ärendehanteringssystem, osv i oändlighet. När är måttet rågat? Och varför lägger inte vår kära GD Adriana Lender korten på bordet, både internt och externt?


Eller är det så illa att Adriana, precis som Curtan på sin tid, inte har en susning om vad som pågår inom Försäkringskassan? Eller handlar det bara om att hålla tillsynsmyndigheten stången så länge som möjigt? För när detta korthus rasar är det inte bara Adriana som får lägga sig.....


Som tur är finns den granskande pressen, det alltid snokande Statskontoret och det alltid lika uppmärksamma Riksrevisionen. Om inte Adriana kan ge en sanningsenlig bild av verksamheten så får man hoppas att det finns andra som klarar andra spel än Bluffstopp
!

Observer


1 kommentar:

Anonym sa...

Observer,

vad blir nästa logiska steg när alla utom ett litet antal döende sjuka har avpolleterats ? Uppstår någon rationaliseringpotential nånstans ? Hur stor ?

Är verkligen inkompetensen oavsiktlig ?