lördag 19 juli 2008

En struts är en struts är en struts.....

Har just återigen kollat in om kanalerna fortfarande är öppna. Här är det inga problem att komma in på bloggen, inga invändningar från censurbyrån. Det verkar lite märkligt om det är så att det bara i vissa delar av landet kommer upp en spärr för denna sida? Jag har inte uppfattat att detta är något som den lokala ledningen kan bestämma/göra något åt.

OM det är så att vissa lokala ledningar har bestämt sig för att blockera den här bloggen blir jag mycket betänksam, inte minst med tanke på rätten till det fria ordet, och framförallt, vilket oerhört översitteri och förmyndarskap det i så fall speglar gentemot oss anställda? Dessutom, hur ställer det sig i förhållande till alla andra 280 000 tusen bloggar som vi anställda fortfarande når via t ex Passagen, Aftonbladet, Google mm? Jag är ju inte den enda som har negativa synpunkter på Försäkringskassan. Och på vilket sätt har just min blogg råkat falla inom censurens ramar och fastna i kassans internetpolicy? Fan vet.

Vad jag däremot vet, precis som någon kommenterade nyligen, är att detta är på väg att bli en maktfaktor. Med tanke på att det är så många som läser bloggen och i huvudsak delar min kritik måste arbetsgivaren snart ta tag i detta och åtminstone försöka skapa vettiga kommunikationsvägar mellan ledning och oss anställda. Och det är ju klart att detta är jobbigt, visst, men man kan inte stoppa en sådan massiv kritik med cencur.

OM det är så att det är just denna rädsla som gör att censurens kvarnar börjat mala, framstår det som ett rent pinsamt misslyckande för den elle de ledningar som tar ett sådant beslut. Med tanke på att flertalet anställda har tillgång till bloggen i alla fall via hemmet eller annat blir effekten av ett sådant beslut minimal. Effekten i form av förlorat anseende blir däremot irreparabel.

Strutsar är i huvudsak kända för två saker, förutom sin snabbhet och stora ägg; Det är sant att de stoppar huvudet i sanden när de blir rädda. De tillhör också de däggdjur som i förhållande till sin vikt och storlek har minst hjärna.....men så illa ställt är det väl inte hos oss?

40 kommentarer:

Blondisen sa...

Ledningen är MYCKET medveten om vad som sker och vad som behöves göras.
Men de är också löneslavar som är rädda för att förlora sina positioner i samhället. De är anställda av högre makter.
Det är dessa makter som arbetar för besparingar i samhället och som kortsiktigt fyller på dessa makthavares egna, redan svällande plånböcker.
Långsiktigt driver denna politik Sverige till bankrutt pga ökade negativa kostnader som bl.a. stess, sjukdom och kriminalitet.

jag sa...

En fundering utifrån blondisens kommentar;
Vi ”gräsrötter” tycks ju inte vara nöjda.
Själv törs jag inte kritisera min chef eftersom jag då vet att jag har att välja på ”pest eller kolera”.
Kanske det är likadant för min chef- att denne ej heller törs framföra kritik, för då är det ”Tack o adjö”!
Hur bryter man den trenden?

Anonym sa...

Kassans allra högsta höns, vår soialförsäkringsminister Husmark-Persson har nu varit ute och kritiserat kassan igen.
Via en utredning har det framkommit att för en tredjedel av alla som fått sjukersättning p g a
psykiska besvär har sjukskrivningen börjat med andra diagnoser fysiska , t e x ryggbesvär. Hon har nu mage att påstå att de fått psykiska besvär p g a utebliven rehabilitering. Det borde väl vara bekant även för Husmark-Persson, som gammal sjuksköterska, att psykiska besvär inte varit den sjukskrivningsorsak som angivis i första hand av behandlande läkare, speciellt inte om omsaken har varit av privat natur. Då har behanbdlande läkare angivit t e x ryggbesvär om även sådana besvär funnits med i bilden.
Till slut har ju inte ryggbesvären kunnat användas som orsak längre och då har har huvuddiagnosen till slut kommit fram. Att de psykiska besvären funnits med hela tiden framkommer ju tydligt i de medicinska underlag som legat till grund för sjukersättningen.
Det här har jag under mina 30 år som rehabsamordnare på kassan sett otaliga gånger. Jag blir därför så oändligt trött och även heligt f-bannad när Husmark-Persson gång efter gång väljer att uttala sig över olika uppgifter som kritik mot kassan och det tycker jag är fruktansvärt orättvist.

Kan inte alliansen se till att Husmark-Persson får andra arbetsuppgifter. Hon är ju en katastrof. Hon är ju ofta ute och påstår helt felaktiga saker. Man får ju skämmas på hennes vägnar.

Anonym sa...

Varför ska jag skämma p g a andras stupida uttalanden eller beteenden. det får dom väl stå för själva.

Anonym sa...

Är en stolt kassaanställd som inte håller med om ditt sätt att tänka eller tycka. Stort av dig att dock säga din mening då det är viktigt att allas åsikter görs hörda för att förändring och förbättring skall kunan ske. Själv vet jag med mig att jag ALDRIG skulle kunan jobba hos en arbetsgivare som jag ej tycker är bra eller tror på dess ledning, struktur eller organisation. Strångt av dig att fortfarande trots att du tydligen tycker ordentligt illa om din arbetsplats ändå vill sitta kvar och utföra ditt arbete som jag givetvis förstår utförs på bästa sätt då du verkligen tror på nyttan med ditt arbete. För jag antar att du givetvis gör ett mycket bra jobb och att det endast är Försäkringskassan och alla andra som är kassa.

Anonym sa...

Svar på inlägget. På FK finns en "policy" avseende surfande gm FK:s servrar. Själv tycker jag att det är tragiskt att vi har ett nät som är så ömtåligt att det är förbjudet att kolla egna mail m m. Dock kan man fråga sig om man verkligen måste läsa bloggar på arbetstid och inte kan vänta tills arbetsdagen är slut.

Svar på kommentar ang Husmark-Persson, som tyvärr stjälper snarar än hjälper oss. Min gissning är att psykdiagnoserna har blivit populära p g a dessa är svåra att ifrågasätta. Sen är det ju också en trend att "ha gått in i väggen", blivit "utbränd" vara "stresskänslig" etc. Enl. min uppfattning finns det bara ett sätt att få bukt på detta problem om du verkligen inte är psykiskt sjuk med schizofreni och andra allvarliga personlighetsstörningar. Tänk över din livssituation med jämna mellanrum. Våga ta steget att bryta dåliga mönster och satsa på det du verkligen vill. Det är bara den enskilda som kan förändra sin tillvaro.

Svar på kommentar från stolt FK anställd. Grattis till dig som trivs och som fortfarande är stolt Jag var anställd även på den "gamla goda tiden" och trivdes jättebra. Mina fd kollegor tyckte också det var bra med en arbetsgivare som aldrig ifrågasatte föräldraledighet eller deltid men i sin tur aldrig ställde ordentliga krav. För mig känns FK som "vi ställer inga krav på dig om du inte kräver något av oss. Varje år var det upprorsstämning när beslut om årliga omräkningar skulle skickas ut och det måste ske under
inom en viss period. Att jobba inför deadlines är ju vardag på andra arbetsplatser. I dag skulle jag aldrig ta anställning på FK om jag visste det jag vet idag.

Tyvärr är det nog försent att rädda FK:s anseende eftersom myndighetens legitimtet är helt i botten tack vare regeringen, media och oss anställda.

Det bästa vore att alla som vill får de bidrag de vill och den som inte vill jobba inte behöver. Pengarna till bidragen kan vi börja samla in genom Radiohjälpen eller annan organisation eller genom Aftonbladet och Expressens betaltjänster.

Anonym sa...

Hämtat från vår FHV Previas hemsida;

"Frispråkiga medarbetare och prestigelösa chefer. Det är H&M Mailorders recept för en friskare organisation."
....

"Det kanske allra viktigaste har dock varit värderingarna inom företaget.

– Vi har alltid uppmuntrat medarbetare att lägga sig i och ta egna initiativ. En miljö där anställda uppmuntras att vara frispråkiga förutsätter trygga chefer som inte ägnar sig åt att försvara revir, säger Helen Fleetwood."

Visst låter det härligt! Och sunt!

Anonym sa...

Människor som mår bra skapar framgångsrika företag....

Calle sa...

Hur är det tänkt att dess kommunikations kanaler mellan handläggare och ledning skall fungera? Teorier?
Skulle man på något sätt äve genom dessa kunna lämna sina åsikter anonymt?

/Calle Handläggare Göteborg

Anonym sa...

Det finns väl 2 vägar att gå som jag ser det;

1) ledningen låtsas vara ovetande om missnöjet och "strutsar" vidare. Kanske en uppläxning kan bli aktuell av typ "Gilla läget eller försvinn!"

2) ledningen erkänner missnöjet och skapar dialogforum och informationsvägar internt och moderniserar Tok-Fia så att dialog kan bli möjlig.

Alternativ 2 ställer dock krav på mod och prestigelöshet...därför tror jag att man kommer att välja alternativ 1.

Calle sa...

Låt säga att den öppna dialogen skall ta plats på "tok-Fia". Kommer de missnöjda medarbetarna publicera sina namn.
Jag känner ju sponant att ledningen har lättare för att se förbi anonym kritik. Om ingen ger sig tillkänna kommer man heller inte att kunna ta tills sig kritiken på ett tillbörligt sätt.

Hur missnöjd kan man som medarbetare vara om man till exempel producerar mindre än 1/4-del jämnfört med de medarbetare som faktiskt ligger någonstans runt 100%. Detta är ju en situation som knappast kan avspegla sig i lönekuvertet,?!

Ok, tar gärna emot kritik för kommande jämnförelse. Men, vilka är vi "kassan"-arbetare att klaga på arbetsmiljön om man tex. jämnför med restaurangbranchen eller de som jobbar inom handel. Jag tycker att i denna jänförelse att vi står oss bra både vad gäller löner, förmåner och arbetsmiljö sett till den ansträngning man behöver gör på sin 7,95 timmar långa arbetsdag?!

Rätta mig om jag har fel?!
En garde!!!

/Calle Handläggare Göteborg

Anonym sa...

Till lille Carl: Varför ska man finna sig i en dålig arbetsmiljö (om man nu tycker att man har det på kassan) för att det inom andra brancher finns dom som har det sämre vad gäller lön, arbetstid och arbetsmiljö - va va va???

Calle sa...

Hej Anonym!
Självfallet är ju kritik mot allt och alla bra. Kritiserar man inte ledningen och utvecklingen inom försäkringskassan tender ju de att stagnera, både ledningen och utvecklingen alltså.
Vad jag vill påvisa här är det faktum att vi på försäkringskassan har det i många avseenden bättre än våra medmänniskor inom andra branscher. Med detta i bakhuvudet kanske man inte behöver bli så pass bitter och cynisk som, i alla fall om man läser mellan raderna, många som skrivit i det här "forumet" verkar vara.

/Calle

Anonym sa...

Till Carl igen: Om man nu vill förändra något så måste man nog börja där man själv befinner sig - det vill säga i sin egen verklighet på den egna arbetsplatsen. Tycker jag att något är dåligt eller bra så får jag agera utifrån det. Visst vore det bra med mer "svängrum" inom kassan. Jag har själv med jämna mellanrum frågat mig om jag verkligen vill fortsätta att arbeta inom FK. Hittills har svaret alltid blivit ja. Det innebär inte att jag är nöjd, gillar eller accepterar allt som händer hos oss. Sen kan jag hålla med dig om att det ibland är bra att "lyfta blicken" och se lite utanför kassavärlden. Men, jag tror inte att det är det den här bloggen är ämnad för. Den är till för alla (inklusive mig själv i vissa avseenden)som är missnöjda,frustrerade, arga och ledsna över hur kassans personal har blivit behandlade under en ganska lång tid nu. Du kallar det att vara bitter och cynisk. Jag kallar det att ha tappat något väldigt viktigt i sitt liv. Sug på den du!

Calle sa...

Hej igen anonym!
Det ligger verkligen något i det du säger "tappat något väldigt viktigt i sitt liv". Min tänkta motkommentar här var egentligen; om det inte passar varför finns varför är man då kvar.
Efter närmare eftertanke förstår jag dock de många av den äldre generation inom kassan, som arbetat här i stort sätt hela sitt vuxna liv, att det kanske inte ses som en möjlighet att sluta sitt jobb. Som arbetsmarkanden ser ut idag är man INTE, och det är ett faktum, attraktiv på arbetsmarknaden om man är 55 år och inte har någon annan utbildning än realexamen och datakörkort för försäkringskassan.
Dock är det också så att den arbetsmarkanad vi är på väg in i tenderar att gå mot en arbetsmarknad där folk byter jobb oftare och då kommer arbetsgivare med dåliga förmåner, dåliga löner och dålig arbetsmiljö inte tillslut inte vara en attraktiv arbetsgivare. Så det verkar som att det kommer reda ut sig självt.

Kanske måste de som har 5-10 år kvar i arbetslivet kanske stå ut med att få känna på hur framtidens arbetsmarknad kommer se ut och kännas att arbeta i under den korta tid de har kvar innan pension.

/Calle Handläggare Göteborg som skall gå hem och ha sin enda ledighet under sommar månaderna nu i tre dagar och är åter på måndag! Skrivs då!

Anonym sa...

Minikommentar till Carl: Generellt sett är man INTE HELLER attraktiv på arbetsmarknaden om man är 46 år och har en 20 år gammal akademisk examen.

0142 sa...

Jag känner mig alltmer stärkt i mitt beslut att lämna FK efter ett antal års arbete - hittade i april ett jobb som innebär mer fritid och bättre lön. Min nuvarande arbetsgivare uppvisar ett genuint intresse av att förvalta och vidareutbilda sin personal.

Många (såsom jag själv) är idiotlojala mot en arbetsgivare som systematiskt misshandlar och nedvärderar sin egen personal. Jag förstå varför man stannar kvar om man har ett fåtal år kvar till pension. Varför man annars stannar är för mig en svårförklarlig gåta.

Nej - ni som har chansen - lämna skeppet innan det sjunker - det finns ett liv utanför.

Jag saknar inte FK alls - dock kan jag känna saknad efter arbetskompisarna och den glädje vi hade på "gamla" eller kanske man ska säga "riktiga" FK SÖDERMALM - men det är numera en utopi som inte finns längre mer en som ett bleknande minne.

Ute skiner solen - jag jobbar på distans idag - på mitt nya jobb är det ok att ha lite att göra på sommaren - hur många av er kan säga det?

Anonym sa...

Tyvärr ser de flesta myndigheter lika illa ut som FK. Regeringen kan uppenbart inte leda sin statsapparat. Den enskilt viktigaste faktorn för hur en medarbetare mår och kan behålla hälsan är ledning och organisation enligt en artikell i DN för en kort tid sedan. Vi som har utbildningaar som mest passar det offentliga har en liten arbetsmarknad. Har man sedan förlorat sin ungdom och hälsa är man förbrukad.
Den här bloggen är den bästa arbetsplatsträff jag varit på i skendemokratins myndighetssverige.

Anonym sa...

Jag beundrar Calles genuint konstruktiva engagemang, tänk - bara tre dagars semester, och sen på igen med oförtrutet mod, verkligen strongt!

derto sa...

Tack kamrat som visade mig vägen till det enda fria forumet som tycks finnas "inom" FK idag! Och tack du Observer som startade det hela! Mycket intressant läsning! Kunde ha skrivit mycket själv, men inte hittat kanalen. Vi borde ha en kanalchef för den interna kanaliseringen oxå! En gång för länge sen, det var faktiskt 3 år sen, fick jag veta att information till personalen, det är svårt det, för personalen kan ju inte hantera information. Sedan dess har väldigt lite information om vad som är på gång sipprat ut från ledningens lyckta dörrar. Jodå, vi får veta vad som hänt och vi får veta hur bra allt är, t o m dåliga NMI-siffror är egentligen väldigt bra (någon som associerat till Tage Danielssons monolog om Harrisburg?), och vi får se glada nunor på chefer som tycker allt är spennande. Men delaktighet, det är väl att få vara del av diskussionen, att få en chans att göra sin röst hörd innan beslut fattas!
Idag såg jag att vi är mindre nöjda med vårt IT-stöd än vi varit förr. Men även detta beror på omorganisationen, omstruktureringen eller vad man nu kallar det som händer. Allt kan skyllas på ombyggnationen av kassan, synd bara att det inte finns några positiva effekter att peka på än. Men snart så - för nu ska det utredas igen. IT ska närma sig verksamheten igen. Var det inte det som skedde vid förra omorganisationen? Men nu ska det verkligen ske, för nu har vår tyngsta projektledare satts på det!

Anonym sa...

Usch man blir mörkrädd av att läsa....................men jag tycker det är bra att nån "kassa" anställd vågar öppna munnen.

Jag kan förstå att personalen på kassan mår dåligt.
Sedan vräker dom sitt illamående och frustration över de sjuka som ringer och är ledsna,rädda och förtvivlade.

jag har råkat ut för "Illamående" kassa personal och det är skrämmande hur man kan bli bemött.

man hoppas iallafall att det är en person som inte mår bra som säger vissa saker till de som är sjuka.

Annars är det stor jävla skandal!!!

//en siffra i statistiken

Miss Moneypenny sa...

Idag fick jag känslan av att FK är en båt utan styrman. Ett antal telefonsamtal kom till mig från människor som undrade var deras ersättning blivit av. Det är snart slut på månaden och hyran ska betalas. Nu arbetar jag inte med de här ärendeslagen men titta i ÄHS kan jag ju så den hjälpen stod jag för. Jag fann ärenden som ej bevakats där pengar inte gick ut trots att alla underlag fanns på plats. Ah, ett handläggarnamn tänkte jag och slog upp personen i telefonboken för att se om denne handläggare var på plats. Nej , semester. Åter 080818. Då försöker jag hitta en annan lämplig handläggare men FK har en telefonbok där man nära nog måste veta exakt namn och nummer på den man söker. Totalt omöjligt. Ber den oroliga telefonören att få ringa upp när jag plockat fram någon. Jag hör hur hon misströstar men säger ok. Letar, letar, letar i denna telefonbok som är helt omöjlig efter alla omorganisationer. Får sen fråga en äldre kollega som ger mig ett namn och hör och häpna namnet var på plats. Kan du kolla upp och ringa den försäkrade. Javisst, det löser vi. Jag fick tre sådana här samtal bara idag och där gick några timmar. Man får bemöta frågan: Var är mina pengar? dagligen. Något är allvarligt fel när något så enkelt som en telefonbok kräver en akademisk examen i logiskt tänkande för att bemästras. Var finns den interna servicen? Vem tar ansvar för dessa skvalpärenden som uppstått efter PHL-reformen? Och framförallt, hur ska de redan utsatta må bättre när grunden för deras försörjning rycks undan av en inkompetent kassaledning?

jag sa...

Hej bloggaren!
Du är min enda "ljuspunkt" i eländet. Hoppas du snart kommer med en ny reflektion och att det till denna kommer nya kommentarer.
Min tröst är att andra har samma känsla / upplevelse.

Andreas sa...

Tycker kritiken mot vår telefonbok är det första konstruktiva som skrivits i den här bloggen.

Resterande inlägg känns mest som klassisk bakåtsträvande konservatism, av äldre för äldre.

///Andreas (votes Calle for president)

Anonym sa...

Har den senaste veckan pratat med flera personer som försökt ringa till kassan. de har haft nr 350 - 600 före sig i kön och fått vänta i minst 45 minuter. När de sen får höra att jag och flera av mina gamla arbetskamrater är uppsagda på grund av "arbetsbrist" och är lediga under uppsägningstiden 1 år med full lön tror de att man skojar. Om de sedan kommer fram till någon på kassans telefon får de till svar att de kan få vänta 10 veckor på pengar.
Hur kan kassan först konstruera ett datasystem som gör att man kan sitta var som helst i landet och arbeta och sedan flytta all personal till några ställen i landet. De som inte kunde pendla eller kom över 12 timmar blev uppsagda och fick gå hem direkt, utan arbetsplikt under uppsägningstiden. Istället kunde man haft den personalen kvar och låtit dem arbeta på sin gamla arbetsplats tills man såg att allt fungerade och sedan säga upp dem. Då hade man kanske haft nöjdare "kunder".
Det är konstigt att "kunderna" nöjer sig och att det inte står mer i tidningarna.

Anonym sa...

verkar vara yngre män som tycker att fk är en helt ok arbetsplats.. kanske bara såna som ska jobba där då?!

Anonym sa...

Vill bara kommentera med att jag och många med mig i "Kundcenter för privatpersoner" = KC(fd telefonkundtjänst)har ökat Svenska Spels och ATG:s omsättning rejält sista tiden. Efter omplacering till KC så inser man att med denna arbetsbelastning (att säga sitt namn och "vad kan jag hjälpa till med" ca 400 - 500 gr/vecka utan att faktiskt kunna hjälpa till i mer än i ett fåtal ärenden), denna sekundjakt och övervakning från cheferna så måste man försöka bli frigiven med en liten slant att leva på till pensionen.

Anonym sa...

Dom senare åren har många kännt sig illa behandlade av FK. I alla klient-patient-orienterade organisationer är det viktigt att personalen möts med respekt. Motsatsen gör att föraktet rinner neråt och drabbar de utsatta. Calle - du tycks ha en unik ställning inom FK. Undrar om det är för att du är man och yngre? Absolut ingen anklagelse bara en hypotes som kanske bör prövas.

Anonym sa...

Det Försäkringskassan behöver göra är att sluta upp mot Arbetsgivaren.

Gå gemensamt till Facket ja hela avdelningar Gå ditt i massiv grupp.

I massiv grupp om ni vågar stå upp för era åsikter.

Skall de lyssna och drar man med någon högre upp så e de ju trevligt

Men för nånting skall hända skall ett helt kontor sätta sig ner och strejka "vilt"

På hotet från arbetsgivare att de kan ersättas med nån annan.

Skit snack de kan inte Sparka hela kontor rakt över..

Anonym sa...

Min farmor tycker "svensken har blivit en blödig liten "svammel tramsa"

Hon var med på sin tid då folk gick man ur huse å stampa till arbetsgivarna

Calle sa...

Hej en av de anonyma!

Vad menas med en unik ställning?

Kanske inte heller det beror på fackindelningen kön/ålder, utan som hur man uppfattas som INDIVID?!?

Vill inte tro det men kanske eftersom man här på bloggen delar in folk (de som ger sig till känna), i fack efter kön och ålder. Så är det kanske så på arbetsplatser runt om i sverige också?

Då handlar det kanske om den egna inställningen till sina med människor och arbetskamrater.
Är de objekt eller, just det, INDIVIDER?

david sa...

Det va väl roligt att se hur detta forum allt längre glider från sitt syfte och mening. Eller va syftet bara en klagomur? Åt vilket håll är debbaten på väg?

Känns som att våra 'yngre killar', som vi så gärna vill klassa in dem som, är upprörda över anonymitet och de anonyma är upprörda över..? det där som finns mellan himmel och jord?

Att lägga sin energi på att inkognito gnälla över strukturer och beslut upplevs av mig inte bara som onödigt, utan också fel väg att vandra. På sin höjd känner pessimisten samhörighet. Med garanti drar man med sig folk som för sin egen, och verksamhetens hälsa håller humöret uppe.

Livet har lärt mig att den som i smyg går runt och är upprörd bara mår dåligt själv. Sitter en hel grupp och är upprörda i hemlighet blir det bara värre för gruppen. För att lyckas med något behöver man tro på att man kan göra det. Vill man förändra något får man lägga energin på att förändra.

Hur förändrar man då något? I detta fallet känns det ju som att man bör gå uppåt i ledningen. Kanske tala med cheferna? Nä då ger dom oss sparken? Hah! Fungerar det så? Det tror jag inte. Eller.. Kanske om man talar med dem som det skrivs i denna blogg. För min tro är att en anställd som endast klagar på vad som händer inte är så attraktiv i företaget. Kan man istället lyfta fram förslag på förbättringar? Men vad skriver han?!? Herre j-vlar! Komma med förslag och idéer på hur vi tillsammans kan förbättra situationen för oss och våra kunder?! …nä dom lyssnar ändå inte…har ni sån liten tilltro till eran ledning vet jag inte vilket kontor ni sitter på. Som man möter blir man bemött.

Så vad var nu syftet med bloggen? Att gnälla för att ingen lyssnar? Varför inte skriva en blogg om hur man istället kan förbättra saker? En blogg fylld av idéer och framtidstro? Vi som sitter längsned i kedjan ser väl kanske tydligare vilka vägar som är bäst att svänga av på? En sån blogg tror jag skulle bli en kraft att räkna med! Denna typ av blogg gör bara spöken av näsdukar.

Anonym sa...

kära calle, david och allt vad ni heter:

Ni tror inte att vi som jobbat lite längre i kassan än vad ni har gjort, har försökt förändra vår arbetssituation? Ni tror inte att vi har gått till våra chefer och lagt fram förslag på förbättringar, kritik mot dålig arbetsmiljö o s v? Naturligtvis inte, för vi vill ju bara gnälla i den här bloggen.. Vi har ju inte gett upp, så att bloggen är ett av få ställen där man kan lägga fram sina åsikter.. Har man slagit huvudet i väggen (läs: chefer) nog antal gånger, så ger man till slut upp. Har man fått höra nog antal gånger "Passar det inte så finns det andra som vill ha ditt jobb", så skiter man i det till slut. Kom tillbaka när ni vet vad ni pratar om.

Första året man är anställd på FK brukar man orka fortsätta bli arg över hur kunder behandlas, hur personal slängs hit och dit, sen ger man upp. Man lär sig snabbt och vet att det man lägger fram till sin chef inte kommer att föras högre upp. o imorgon kommer det en ny förändring o då kan man alltid skylla på den för att arbetet inte fungerar..

Hjälp sa...

Jag har med stort intresse följt denna blogg. Jag tycker att det är suveränt bra att den startats. Äntligen är ledningens åsiktsmonopol bruten. Vi anställda har nu ett eget forum där vi kan uttrycka hur vi upplever vår vardag på kassan, vilket behövs då ledningen hela tiden försöker få oss att tro att alla skulle vara nöjda, glada och förväntansfulla över alla ständigt återkommande omorganisationer och regelförändringar.
Jag själv har jobbat som sjukpenningbedömare (numera personlig handläggare) i ett antal år. Jag vill redan här säga att jag hela tiden tyckt att mina arbetsuppgifter är såväl meningsfulla som intressanta. Ändå känns det nu som att det börjar bli för mycket även för mig.
Sedan jag började har ca 25 personer anställts på det kontoret där jag jobbar, samtliga med akademisk examen. De allra flesta av dessa har redan slutat, trots att de tyckte jobbet var intressant och roligt i början. Den första uppsägningsvågen kom redan efter förstatligandet, Ensa, och den därefter följande första lönerevisionen. Mycket kompetens försvann därmed, och arbetsbelastningen blev väldigt hård på de kvarvarande. Luckorna försöktes täppas till genom att nyanställa ett stort antal nya medarbetare i två omgångar. Naturligtvis tog det lång tid innan alla dessa fick genomgå sin grundutbildning, och mycket kraft och resurser lades ner på handledning och upplärning. Nu, några omorganisationer och lönerevisioner senare, har nästan alla dessa ”nyanställda” lämnat oss, och ytterligare uppsägningar tycks vara på gång. Med tanke på denna extremt höga personalomsättning kan man fråga sig hur smart det är att ändra yrkesrollen inom ohälsan så att sjukpenningbedömarna även ska handlägga SA (och vice versa). Det kommer att ta väldigt lång tid att lära sig regelverket för alla dessa områden, och ändå längre tid innan vi får den erfarenhet och rutin som behövs för att bli självgående och rutinerade. Sannolikt kommer det att ta flera år innan någon nyanställd kan jobbet så bra att verksamheten blir riktigt effektiv. Detta ska sättas i relation till att de flesta nyanställda endast tycks stanna kvar högst 1-3 år. Tror någon t ex att Volvo skulle komma på tanken att låta en anställd bygga hela bilen själv? Naturligtvis inte efter som detta skulle motsägas av alla företagsekonomiska teorier och erfarenheter.
Nu sitter vi här med en ny yrkesroll, ny organisation, och som med lök på laxen, även en ny försäkringslagstiftning så brutal och orimlig att dess lika inte skådats i modern tid. Jag gillar inte läget, men anser inte heller att det ligger något ansvarsfullt i att alla missnöjda ska uppmanas säga upp sig. Detta har redan alltför många känt sig nödgade att göra med katastrofala effekter för såväl kvarvarande personal, som för de ärenden som ingen orkar ta tillräckligt ansvar för. Det enda ansvarsfulla ligger istället i att ställa krav på förändringar. Några sådan förändringar är enligt mig
- ingångslön för personliga handläggare med akademisk utbildning på minst 25 000 kr/månaden (naturligtvis även rimlig ingångslön till andra personalkategorier)
- översyn av yrkesrollerna så att varje medarbetare får en rimlig avgränsning i arbetsuppgifterna
- rimlig bemanning med viss överkapacitet för att klara semesterperioder och andra tillfälliga vakanser
- en ny mänsklig socialförsäkring med bred parlamentarisk förankring (utan moderater) som håller för lång framtid
- en utomstående utvärdering och analys av den nuvarande omorganisationen i syfte att rätta till de värsta avarterna så att organisationen håller för lång framtid
- restriktivitet mot ständiga och klåfingriga förändringar av verksamheten. Förändringar ska i framtiden genomföras först efter något slags remissförfarande där berörda personalgrupper först ska ha möjlighet att påverka.

Anonym sa...

Jag fick info om din blogg i fredags och efter att ha sträckläst dina inlägg kan jag konstatera att det är fullständigt lysande och så klarsynt om nedmonteringen av försäkringskassan.
Ang. kritik o synpunkter nerifrån och upp så har man stängt den delen genom att upprätta kontrakt i rakt nedstigande led från GD o prod dir till minsta enhetschef där man lovar lojalitet mot alla beslut mm. dvs. om man vill fortsätta att vara med på det berömda tåget.

Anonym sa...

Några har reagerat på att Tok-Fia blivit för gnälligt och vill se en positivare anda med fler förslag om förbättringar!
Tillhörde själv den kategorin som lämnade in förslag om förbättringar till förslags kommittén! Men vad har hänt? Har för mig att förslagslådan gått i graven och att kanalerna som vi kan använda oss av för att rätta till dåliga rutiner nu är helt borta.
Blev också lite förvånad över att viss personal är S Å ! positivt inställda till kassans nya organisation! Kan det vara så att ni jobbar i det vi kallar för NFC den del av organisationen som inte behöver svara i telefonen och kan skita i att svara på mail eftersom det är förbjudet att skicka mail till NFC handläggare. Kastade ett öga på telefonboken och kunde konstatera att det var M Å N G A ”nästan alla” som noterat att dom blivit beviljade fem veckors sommarsemester och att vissa NFC kontor var helt tömda på personal! Har man dom förmånerna så förstår jag att man gillar den nya organisationen. Skulle vara kul att få veta hur många av handläggarna som sköter kundkontakterna som gillar den nya organisationen.
Kundhandläggare.

Anonym sa...

Stolt eller inte?
Som svar på Bloggen och på den stolta medarbetaren.
För det första. Jättebra med din Blogg. Delar inte alla dina åsikter, men det mesta är klockrent. Lite märkligt att du inte tar upp mer om hur illa allt funkar ur ett kundperspektiv. Vår kunder får inte sina pengar, de flesta får inte svar på sina frågor, handläggningstiden har i de flesta fallen ökat med över 100 % och i många fall uppåt 200 %. Kvaliteten på utredningar, beslut och beslutsbrev blir sämre och sämre, vilket vi också får kritik för. Dessutom har vi gång på gång lämnat felaktig info till vår kunder och till media om handläggningstiden på vår ärenden. Själv kan jag tycka att de är lite märkligt att vi ljuger för kunder och media, men det kanske är något att vara stolt över. Kanske bör vi vara stolta över att vi inte hinner med att betala ut folks pensioner och att fattigpensionärerna får vänta upp till 12 veckor med att få sina pengar samtidigt som vi först säger: det tar 4 veckor (för JO har sagt max 30 dagar); sen säger vi 4 till 6 veckor; sen säger vi 6 till 8 veckor. Allt detta fast vi vet att handläggningstiden är upp till 12 veckor. Nu ska ju FK lösa just detta problem med att betala ut utan beslut…..eller som de säger: göra provisoriska beslut. Lite som FK:s budget för 2008. Har ni sett någon? Nä, för den finns inte. Är det en provisorisk organisation utan budget vi talar om. Utifrån ett rättsperspektiv bryter vi mot alla JO:s direktiv och mot några lagar när vi ändå är i farten. Visst. Vi kan vara stolta över att alla de som behöver sina pengar inte får dem och att folk blir vräkta och att beslutsbreven är undermåliga och att det fortfarande finns individer i ledningen som är så j*kla ryggradslösa att de går in i bloggar och lägger in anonyma inlägg. Hur f*n kan man vara stolt över mushroom management: ”keep them in the dark, and from time to time, feed them som shit”.
/Apan

Anonym sa...

Tänk om tanken är att allt ska gå åt helvete. Vill man förändra FK eller lägga ner FK. Vad hände med posten? Man kan inte längre handla frimärken på posten. Nya trenden på FK är att kunderna inte ska få någon service alls. Besluten gå ut med B-post och de försäkrade ska helst inte få några blanketter utan skriva ut dem själva. de ska inte heller få tala med sina handläggare. Ändras FK eller är planen att köra skiten i botten och lägga ner allt?
/Oxen

Anonym sa...

Självklart är tanken att sätta mål för FK som det inte finns en chans att uppnå.. då kan man ju lägga ner myndigheten med gott samvete! o så får nåt privat bolag chansen att leka med skattepengar, det blir väl jättebra!

Wokpanna sa...

Signaturen "Hjälp" önskade en utomståendes utvärdering och analys om FK:s omorganisation. En källa berättade för mig att företagsekonomiska institutionen i Lund har ett uppdrag att följa och dokumentera organisationsförändringen. Är det någon som vet något om deras syfte och hur de planerar att offentliggöra deras analyser? Det vore givetvis intressant att läsa och begrunda. Annars finns det ju en hel del att läsa om i Statskontorets rapport som är träffande. Tro inte på Granaths summering. Sök upp den på deras hemsida och döm själv. Sedan undrar jag vad man ska kalla DS, nu när Fia har fått ett så passande öknamn (Tok-Fia). DS är ju snart inget annat än ett språkrör för ledningen. Hur tror ni de skulle skriva om denna blogg? Jag är givetvis jätteglad att denna blogg har startas upp. Är ett friskt tecken i all röra. Tack till alla er som bidrar, och speciellt till "Observer". Observera mera!