lördag 24 januari 2009

Lojalitet - inte en lätt fråga

Under hösten har det kommit ett flertal kommentarer till bloggen angående min "bristande lojalitet" mot arbetsgivaren. Det handlar om allt från att jag inte sköter mitt arbete till att jag förstör kassans "goda" rykte och att jag snarast borde byta arbetsgivare. Jag vill gärna bemöta dessa synpunkter, och gör det nu samlat i detta inlägg. Detta inte minst med utgångspunkt i att verkligheten visar att situationen inom Försäkringskassan verkar bestå lång tid framöver.

För det första:
Jag gillar mitt arbete. Hittills har det inte heller varit några problem för mig att hantera detta på ett yrkesmässigt och professionellt sätt. Den kritik jag riktar mot Försäkringskassan rör inte tillämpningen av regelverk och annat som styr min relation till allmänheten. Visst kan jag, som alla andra, ha synpunkter på om de är rättvisa, bra eller dåliga, men självklart rättar jag mig efter politikernas beslut om vilka lagar som skall gälla. Jag vill också gärna tro, att jag liksom majoriteten av kassans anställda, bemödar mig om att ha ett kundinriktad arbetssätt. Till de som alltför ofta kallar oss anställda griniga, bittra satkärringar och byråkrater vill jag säga: Skjut inte budbäraren! Vi försöker bara förvalta ett regelverk som andra har beslutat om och ytterligare andra försett med otaliga tillämpningsregler. Det krävs politiskt engagemang av dig och andra om du vill ändra på det. Dessutom är jag stolt över att vara byråkrat. Det skapar ordning och reda, och är en grundförutsättning för en rättssäker hantering inom offentlig sektor.
Nog om detta.

När det gäller lojalitetsfrågan blir det hela lite mer komplicerat. Som offentlig anställd har jag en grundlagsskyddad meddelarfrihet. Det innebär att jag kan vända mig till massmedia, skriva debattartiklar (eller som nu på denna blogg) och uttala mig offentligt om tex Försäkringskassans verksamhet. Underförstått att jag inte bryter mot några sekretessregler och förordningar som styr verksamheten. Och jag har rätt att göra det utan att arbetsgivaren i praktiken kan göra ett skit åt det. Det anses till och med så viktigt att jag och alla andra offentliganställda kan göra detta på arbetstid.Jag vill dock redan här betona att den här bloggen sköter jag på min fritid.

Jag antar att alla förstår bakgrunden till denna grundlagsbefästa rättighet. Det handlar om demokrati. Om att på alla sätt skapa insyn för medborgarna i den offentliga verksamheten, något vi Sverige varit duktiga på i flera århundraden. "Till ett fritt samhälle och ett demokratiskt styrelseskick hör det kritiska ifrågasättandet och den fria åsiktsbildningen. Yttrandefriheten utgör en av vårt samhälles grundläggande fri- och rättigheter." (citat från nedanstående länk.)

Nedanstående länk är ett utmärkt uppsatsarbete som utförligt beskriver regelverk och skillnader mellan privat och offentlig sektor när det gäller lojalitetsbegreppet. Läs den gärna som en fördjupning i ämnet! Som tillägg kan sägas att det hitills aldrig har prövats något fall i AD (Arbetsdomstolen) om uppsägning på grund av bristande lojalitet inom offentlig sektor, men man vet ju inte hur framtiden ser ut...
Läs mer på www.handels.gu.se:81/epc/archive/00003586/01/200324.pdf

Sammantaget innebär ovanstående att det är stor skillnad på lojalitet inom offenlig och privat sektor. En affärsdrivande, privat verksamhet har ju andra förutsättningar och förväntas dessutom gå med vinst. Men Försäkringskassan? Vilka vinster skall vi göra? (Gud förbjude mig att associera den tanken vidare...)
Och vem är egentligen min arbetsgivare? I första ledet staten, men till syvende och sist alla de samhällsmedborgare som via vår samhällsstruktur förväntar sig både bra socialförsäkringssystem och en administration av dessa som fungerar. I min värld framstår det därför som en välgärning att jag och andra ventilerar de brister som finns och att vi gör det med grundlagsfäst stöd!

Det finns säkert många som vill kommentera detta med seriösa inlägg och ni är hjärtligt välkomna!

Observer

7 kommentarer:

Anonym sa...

Du skjuter mitt i prick!

Jag fattar inte varför det finns folk som kritiserar dig.

Trevligt att du är tillbaka!

Hälsningar från
"Också anställd"

Anonym sa...

Kul att du är tillbaka. Dina inlägg ger näring till mina tankar. Jag som du är glad att vara byråkrat. Mitt jobb är inte att tycka om lagaran utan att tillämpa dem. Det finns mycket kloksakap i lagarna och vi får ett tryggare samhälle om vi håller oss till tillämpningen. Sedan kan man ju tycka, tänka och vara kritisk men alla kan inte stifta sin egen lag. På senare år har detta blivit otydligare och man har ibland fått uppfattningen att FK och andra myndigheter själv stiftar de lagar de arbetar utifrån. Du är enkel, klar och tydlig när du skriver så det skulle kunna användas till en lärobok. Tack

Anonym sa...

På DN:s debattsida idag 25 jan redovisas massivt stöd för de åsikter du framför på din blog.

De som kritiserar dig kan tänkas lida av ovilja och/eller oförmåga att se och förstå samband...en avsaknad av verklighetsinsikt.

Anonym sa...

Ja eller också är dom som Robert Granat - något verklighetsfrånvända.
Han säger sig ju vara stolt över vad han som senior adviser varit med om att åstadkomma dvs den "fantastiska" omorganisationen

Anonym sa...

Jag har saknat din blogg nu under "trädan".
Är glad att du är tillbaka igen.

Det är verkligen intressant att höra hur ni har det på "insidan".

Jag vet hur det är att var på "utsidan" och när jag inte är alltför ledsen,frustrerad,rädd så förstår jag vilket helvete ni på "insidan" oxå har!!

Jag kan förstå er situation att behöva ta emot en massa skit som ni själva inte bestämt.

Men när hela tillvaron rämnar för folk så tänker man inte på personen i andra änden av luren alltid.

Gillar din blogg!
Keep up the good work!

//Sickan

Anonym sa...

Vill rikta mina uppriktiga komplimanger till observer för att du ingjuter hopp för alla människor på något sätt tilltalas av ett samhälle som tar sin utgångspunkt från den sk "lilla" människan.

Du redovisar iaktagelser från ett prestationssystem / arbetsplats som på många sätt haltar och där ledningsfunktioner inte samspelar med arbetsfunktioner. Detta i sig är inget ovanligt under kortare perioder eller mellan enskilda individer, men det är smått tragikomiskt att FK, som en organisation i modern tid fortfarande ägnar tid åt att upprätthålla makt- och rädslo system i liv, förneka interna brister, tillämpa ytlig retorik med stöd från populärvetenskapliga managementbegrepp som kvalitet, dialog, delakighet, systematik, processer, beställare & utförare etc.

Någon sade; "De människor som betyder något, är människor som sagt något, som kostat dem något"

Håll paddeln blöt!

Anonym sa...

Jag är i sanning glad att du är tillbaka!!
TACK för att du kom tillbaka och illustrerar verkligen på ett sanningsenligt sätt. Jag har varit så trött på alla floskler, alla halvhjärtade ursäkter från ledningen. Jag upplever att svenska folket kan vara så otroligt orättvisa/föraktfulla i sina bedömningar om mig som person, trots att jag är oskyldig när det gäller ledningens beslut.
Tack! Stanna kvar!!