lördag 31 januari 2009

Tar eländet aldrig slut?

Under veckan har det rört på sig ordentligt i socialförsäkringsvärlden. Äntligen har politikerna uppmärksammat det vi anställda både varit medvetna om och försök påvisa under en längre tid. Tyvärr för det med sig både grodor till uttalanden och ogenomtänkta förslag som mest verkar vara till för att vinna politiska poäng.

Husmark Persson säger i riksdagen att nio av tio försäkrade får sina pengar i tid och att vi nu har bättre genomströmningstider än någonsin. Jaså säger jag, vad innebär det då? i kassans årsedovisning för 2007 anges att det gjordes ca 652 000 utbetalningar av tillfällig föräldrapenning ( det ärendeslag som märks mest i massmedia). Om 10 % av dessa inte får sina pengar i tid innebär det att 65 200 utbetalningar sker på ett sätt som ofta innebär komplikationer för den som väntar på pengarna. Och då pratar vi bara om ett ärendeslag. Hur Husmark Persson och övrigt politiskt etablissemang (för att inte tala om medborgarna) kan sitta nöjda med detta övergår mitt förstånd. Men behov av mer resurser? Nejdå.......

I veckan gjordes också stort nummer av att Försäkringskassan borde betala straffränta på sena utbetalningar. Tanken är väl god, men för den som väntat på en utbetalning av tillfällig föräldrapenning på, låt oss säga brutto sextusen kronor, innebär den sketna straffräntan mer ett slag i ansiktet som kompensation för det besvär det åsamkat. Och som vanligt när det gäller förslag till förändringar så glömmer man bort att även en sådan "reform" skall administreras. Står verkligen kostnaden i proportion till nyttan? Jag tror inte det. Men lägg gärna mer börda på kassan, utrymme finns ju som bekant......

Läser också på Tok-Fia att Försäkringskassans styrelse äntligen tar bladet från munnen. Ordföranden Erik Åsbrink har väl inte uttalat ett ord offentligt sedan han tillträdde? Men nu tar han i ända ner från tårna. Även han anser att läget är under kontroll. Till och med så mycket kontroll att vi kan avvara ytterligare 1500 årsarbetare under 2009. Man baxnar....

Och som om detta inte vore nog för en vecka så får man ytterligare lök på laxen via Ekot idag.
Precis som tidigare meddelats både här på bloggen och via massmedia har kassans IT-satsningar sprängt alla ramar. Men nu redovisas ännu värre siffror än tidigare. Hundratals miljoner har plöjts ner i ett IT-stöd som ännu inte fungerar. Det lär inte heller fungera under 2009, året då Försäkringskassan skall slå knut på sig själv och ställa allt tillrätta....

Och min fråga från tidigare kvarstår: Varför utkrävs inte något ansvar? Det var väl inte bara Curt Malmborg som petade med ettor och nollor?

Observer

14 kommentarer:

Sven Tycker sa...

Glöm inte att även Maivor Isaksson fick gå i förtida pension. Och IT-chefen innan dess. Det är väl bara Socialförsäkringsminister Cristina "en tredagars släng av utbrändhet" Husmark Pehrsson (m) och Erik Åsbrink kvar....

När Cristina Husmark Pehrsson pratar om bättre handläggningstider än någonsin kan det möjligen handla om sedan hon blev socialförsäkringsminister.

Jag minns den gamla goda tiden när utbetalningarna mer eller mindre i allmänhet skedde med vändande post.

Men nu väntar jag på en dag TFP, vi får väl se när den kommer. Det tog en dryg vecka att få hem blanketten och så någon extra dag att få dumheterna styrkta av skolan.

Jag saknar (tyvärr) inte kassan trots de 33 åren och trots att jag väl antagligen snart är arbetslös.

Ilona sa...

Jag kan bara instämma in dina funderingar över ansvarsfrågor och annat! Kan bara tillägga med ett citat av M-P Boetsius;någon som inte tycker om oss regerar detta land!

Anonym sa...

SAP-konsulterna har kostar cirka 3000 kronor i TIMMEN, dvs 24000 kronor per dag.
De flesta handläggare på "golvet" har en månadslön som är lägre.
Helt jävla sjukt!!!

Och skulden får Curt Malmborg som lämnat det sjunkande skeppet.

Saknades/saknas det intelligens i IT-upphandlingen?

Har Tant Lender måhända erfarenhet av att styra u-båtar??? Eller är det ytterligare en pellejöns som maktlystet lyder order för att få extra klirr i kassan, lagom till pensionen?

En eloge till er tappra handläggare som gör ert jobb, med värkande ryggar, stressklump i halsen och uppgivenhet i tanken.//
Gurkan

Anonym sa...

Jag vet ingen som ljuger så mycket som CHP. Bara hon rör på läpparna vet man att hon ljuger. Det är bara att googla ut så finner man hur myckt info som helst där CHP blir informerad om vanstyret på FK och konsekvenser av hennes genomdrivna förändringar. Ljuga om att hon inte har tillräcklig information för att fatta beslut, ljuga om att hon inte blivt informerad, ljuga om att förhållandena utvecklas positivt osv - hon ljuger som sagt om allt. Det är dessutom ett riktigt lågvattenmärke när hon skyller på andra. Hur länge ska hon få hållas. Hon har skuld till mycket lidande och sjukdom.
Tack Oserver - för att du är så sakligt upplysande. Själv blir jag så arg att jag får svårigheter att vara saklig och inte primitiv.

Tokigare Fia sa...

Välkommen tillbaka med bloggandet, du har varit saknad.
Jag hoppas att du fortsätter dina kritiska texter om livet på denna myndighet som kommer att behöva enorma resurser och lång tid för att komma tillrätta med eländet.

HJÄLP sa...

Apropå Christina Husmark Persson tillämning av sanning och ärlighet kommer här lite mer exempel på lögnerskan färdigheter. De är hämtade från Tidningen Kommunalarbetaren 2009-01-28, där följande artikel stod att läsa:

"Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) medverkade i ett seminarium om sjukförsäkringen på onsdagsförmiddagen.
Efter hennes beskrivning av lagen om den nya rehabiliteringskedjan och vad den betyder var förvåningen stor hos många av åskådarna som bestod av representanter från fackförbund, arbetsgivare och forskningsvärlden.
Efter 180 dagars sjukskrivning ska den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden.
Cristina Husmark Pehrsson kom med felaktiga uppgifter om de fall när sjukskrivnas arbetsförmåga inte behöver prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar, och beskrev gränsen som en ”kontrollstation” där man ska kontrollera hur den sjukskrivne mår.

Förutom Försäkringskassan reagerade Kommunals ombudsman Inger Hjärtström.
– Det är en stor diskrepans mellan vad vår minister säger och Försäkringskassans bedömning vilket blir hur verkligheten ser ut. Det är anmärkningsvärt att ministern när det påtalas gömmer sig bakom prat om att hon inte kan påverka tolkningen för att det skulle vara ministerstyre, säger Inger Hjärtström.
Hon menar att det är oroväckande om det är så att lagstiftaren har en avsikt med lagstiftningen som sedan får helt andra konsekvenser när Försäkringskassan tillämpar den.
– Det var så oklart och luddigt och förvånande det hon sa att jag inte kan bedöma om hon inte vet vad hon lagstiftat om eller om hon inte vill stå för den. Men om inte lagen tillämpas på det sätt som det var tänkt måste det ju kunna rättas till, säger Inger Hjärtström.

När Kommunalarbetaren talar med Cristina Husmark Pehrsson efter seminariet vill hon inte uttala sig om syftet med lagen innan hon satt sig in i Försäkringskassans tillämpningstext.
En av dem som skrivit Försäkringskassans tillämpningstext är just Cecilia Udin som tycker att socialförsäkringsministerns framträdande var ”mycket olyckligt”:
– Det blir jättekonstigt och vi var många som reagerade bland åhörarna idag. Att pröva den sjukskrivne mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar är cloun i hela den nya lagen, slirar vi här är det väldigt lätt att vi slirar helt och hållet. Vi har ju tolkningsföreträde och vi har tolkat lagen så gott det går, säger Cecilia Udin.

Vad Cristina Husmark Pehrsson sa som väckte starka känslor var bland annat att det skulle räcka att klara av att arbeta halvtid hos sin arbetsgivare för att undvika prövning mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar (så står det inte i lagen eller i Försäkringskassans riktlinjer) respektive att det räcker att vara inne i vård, behandling eller rehabilitering för att undvika prövning mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar (så står det inte i lagen eller i Försäkringskassans riktlinjer).
Enligt lagen och riktlinjerna krävs det alltid särskilda skäl om man inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden om man bedöms ha arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning (och det poängteras att det är viktigt att undantagen i form av särskilda skäl inte blir till huvudregel)."

Texten i artikeln talar för sig själv, och behöver väl inte förtydligas ytterligare. Dock kan tillägas att ministerns mytomaniska böjelser naturligtvis blir till ett stort problem när vi handläggare ska tillämpa dessa särdeles oaptitliga lagregler. Lojalt och helt i enlighet med Regeringsformens 1 kapitel tvingas vi till många svåra samtal med de försäkrade, deras läkare, arbetsgivare och arbetsförmedlare, för att sedan dra in sjukpenningrätten i enlighet med "rehabiliteringskedjans" direktiv. Naturligtvis blir vår redan svåra situation än mer omöjlig när sedan den lagstiftande ministern går ut och meddelar innevånarna att vi har tillämpat regelverket fel. Ynkedom är väl bara förnamnet....

Anonym sa...

Som anställd på kaoskassan så måste jag tacka dig för en intressant blogg.

Läste till min förvåning på FIA att vi under 2009 skall bli 1500 mindre anställda igen. Varför tar ingen i aftonblaska upp detta i sina artiklar?

Tycker någon att sista året har varit katastrof, så vänta bara.....

Kan det vara ett hån mot de som slitit länge på kassan? Hur skall vi hinna med allt jobb, eller menar de att de som slutar inte har gjort något under sina arbetsdagar?

Man slutar aldrig att förvånas....

Anonym sa...

Jag kräks över alla indragningar som jag måste göra numer. Vissa dagar vill jag helst inte gå till jobbet. . Säger ministern nu något annat om sjukförsäkringen så vet jag inte vad jag tar mig till! Fega politiker som inte törs stå för sin egen lagstiftning!
Erik Åsbrink vart kom han ifrån? Jag hade alldeles glömt att han fanns. Har han inte också något ansvar för katastrofen på FK?

Anonym sa...

Dom måste ha läst Berglin ...:

http://www.svd.se/multimedia/archive/00430/Berglins-2009-02-01_430401a.gif

Observer sa...

Ja, den från SvD var en riktig goding!

Anna sa...

Jag är en fd anställd på FK. Lämnade det sjunkade skeppet när jag märkte vart det bar, det var 2007. Gissa om jag är glad att jag gjorde det. Men en sak som fövånar mig är att FK-anställda inte vågar uttala sig med sina namn. Det märkte jag också av under min tid som snställd där, alla är som tysta musar, vad som än händer. Klagade gjorde man bara på fikarasterna när ingen chef var närvarande, när chefen var där så "spelade" alla nöjda och glada.
Varför är de så rädda för ledningen ? Varför vågar ingen anställd säga ifrån ?

HJÄLP sa...

Återigen har Christina Husmark Pehrsson ertappats med att fara med osanning. Hon har senaste tiden i olika medier och sammanhang skyllt ifrån sig om Försäkringskassans prekära ekonomiska läge, och sagt sig helt ovetande om att det skulle finnas ett stort underskott inför nästa år. Bl a har hon som bevis på detta påstått att regeringen i olika omgångar givit Försäkringskassan ökade anslag på 1,2 miljarder kronor.
Enligt ST Press 2009-02-04 visar detta sig dock vara en grov osanning. Visserligen har extra anslag givits sedan nuvarande regering tillträdde, men samtidigt har samma regering i budgetarna minskat anslagen ännu mer. Försäkringskassan har år 2009 600 miljoner mindre att röra sig med än vad de hade år 2006. Dessa siffror bekräftas i artikeln även av chefen för Försäkringskassans ekonomistab, Sture Hjalmarsson.
Av allt att döma (mitt antagande) har inte heller anslagen skrivits upp med pris- och löneökningskostnader. Om så inte skett måste den reala anslagsminskningen vara betydlig större än 600 miljoner under treårsperioden. Sannolikt handlar det om flera miljarder i reala kronor. Detta kan till stor del förklara varför Försäkringskassan blöder trots att de minskat personalen med ca 2 500 personer under perioden, och nu ser ut att behöva minska med ytterligare 1 500 personer under 2009. Att ministern trots detta påstår att anslagen höjts, och att hon inte kännt till den katastrofala situationen kan inte innebära annat än att hon medvetet ljuger. Har människan ingen skam i kroppen?

Anonym sa...

Min fru arbetar på FK.
Hon har tyckt om arbetet men senaste åren har detta förbytts i vanmakt. Jag ser hur hon sliter och slits ned. Jag förstår inte hur detta får fortgå utan att något görs. Kan man hoppas på att det blir en ändring nu? Troligen inte då tunnan med skit bara har vänts upp och ned.

Anonym sa...

Såsom numera kommunanställd huggligt ung (snart 42) akademiker som innan arbetat både ett av Stockholms mest framgångsrika lokalkontor (resultat - inget annat) som gått i graven och avslutat "Kassakarriären" på strategisk ledningsnivå på närliggande länskontor måste jag ställa mig frågan - SAP?

SAP Aktiengesellschaft är Europas största mjukvarutillverkare. SAP grundades 1972 och står ursprungligen för Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. Från och med ett styrelsemöte 2005 står SAP för System Application Products. De största kunderna är företag där SAP levererar fullskaliga datasystem.

Mest kända är kanske SAP för att det inte går att anpassa - DU anpassar verksamhet till deras system - något annat har aldrig varit aktuellt eller?

Jag blir ledsen när jag inser hur man nu slaktat en organisation som var reaktiv och gjort den ngt helt annat.

// 0142 4-ever