onsdag 3 februari 2010

Försäkringskassan tar befälet!Försäkringskassan är på väg att skriva historia. En myndighet som föregår med gott exempel och får centraliserings/decentraliseringspendeln åter i svängning. Man gratulerar! Men visst fanns det en liten hake, eller…………………..

Under de senaste 20 åren har myndighets-Sverige befunnit sig under den regionalpolitiska piskan. Myndighet efter myndighet har efter politiska beslut tvingats att flytta ut sin verksamhet från vår kära huvudstad Stockholm till allehanda orter ute i landet. Lobbyismen har frodats under årtiondens kamp om vilket ort som skall erhålla nya arbetstillfällen. För nya arbetstillfällen har det alltid handlat om; det är få myndighetspersoner som följt med ut i landet. Och trenden har fortsatt, år efter år har nya myndigheter packat ihop kappsäcken för lite lantluft. Och det politiska budskapet?

"En kraftfull och aktiv regionalpolitik har stor betydelse för att skapa
sysselsättning och bidrar därför till den tillväxthöjning som är nödvändig för
att obalanserna i den svenska ekonomin skall kunna rättas till. Målen för
regionalpolitiken skall vara att skapa hållbar tillväxt, rättvisa och valfrihet
så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. Bärande
tema i propositionen är att främja tillväxt, satsa på småföretagen och att
koncentrera de regionalpolitiska resurserna till de mest utsatta regionerna. "


Ja, så kunde ett regionalpolitiskt budskap se ut för 10 år sedan.
Ett budskap som få, de drabbade anställda naturligtvis oräknade, har kunnat ha något vettigt
argument emot. Ett budskap som också gällt Försäkringskassans arbete med att decentralisera
handläggning till lämpliga orter i landet.

Men nu har det svarta fåret dykt upp på arenan, visserligen kamouflerad som krigsveteran.
En myndighet som går på tvärs mot den politiska viljan. En myndighet som inte längre
accepterar att det skulle finnas några regionalpolitiska aspekter på var den
förlägger sin verksamhet. Och som grädde på moset dessutom har mage att åter
koncentrera stora delar av sitt arbete åter till Stockholm!

Jag bor själv i ett län som drabbats mycket hårt av konjunkturkrisen och verkligen behöver varenda arbetstillfälle som går att uppbringa. Tyvärr har arbetsledningen på mitt kontor inte lyft ett finger eller gjort en ansats till att kunna påverka att det flyttas arbetsuppgifter till oss. Tvärtom verkar de sätta en ära i att bli av med så många som möjligt så fort som möjligt! Men dom har i alla fall bra betalt för att agera sopkvast......

Man kan heller inte låta bli att förvånas över att den nya likformiga organisationen inte gäller mer än att dela in landet i fyra områden. I de områden som inte ligger på synligt avstånd från huvudstaden går det alldeles utmärkt att anpassa organisationen efter befintlig personalstruktur, men i område Öst skall all verksamhet ligga i Stockholm, Stockholm och Stockholm.

Nu byggs i rask takt den nya Försäkringskassan. Men den är misstänkt lik en försvarsanläggning. De militära strategerna i mitten med ugglan Borg som styr. Kontoren i en snäv cirkel, likt bepansrade skyttevärn. Små flyttbara moduler. alltid på språng och i ständig förflyttning. Antingen på jobbet eller på väg till eller ifrån. Den som kallade kassans anställda för frontsoldater, kanske inte har så dåligt omdöme, trots allt?

Och ärligt talat; visst finns det vissa likheter med det forna Milo Öst?

Observer

17 kommentarer:

Anonym sa...

Birro var det visst som sa det.

Det är ju rätt uppenbart att man vill skaka av lite folk, den där sammanslagna myndigheten känns väl inte allt för avlägsen och innan det sker vill staten se vad som går att bli av med på 'naturlig väg' genom uttråkning. Med tanke på tillvägagångssättet ser det väl ut som om man planerar att flytta över en hel del av arbetsuppgifterna på AF och inte vill riskera att bli tvungen att omplacera alltför många 'långvägare' till lokala AF-kontor i ett senare skede.

Om ni har ett fack värt namnet (just joking) är det nog dags att purra dom nu.

Anonym sa...

Nu blir jag lite misstänksam. Är Observer en person i arbetsledande befattning eftersom han tycks veta att kontorsledningen inte försöker få verksamhet till det kontor han jobbar på. Hur kan Observer annars veta något om detta? Hur kan observer veta vad kontorsledningen gör om det inte är så att han själv finns i sammanhang där sådana saker diskuteras? Om Observer inte finns i arbetsledande ställning måste det annars vara rena spekulationer...

Observer sa...

Ja, det var ju en intressant tanke. Nej, någon arbetsledare är jag inte. Däremot förutsätter jag att OM det fanns några intentioner hos min ledning att verka för något, så talar man om det för sina anställda.
Jag skulle absolut inte vilja ha mina närmaste chefer som några hemlighetsmakare utan dialog med underlydande personal. Dessutom inbillar jag mig att OM ledningen verkligen vill påverka t ex var olika arbetsuppgifter skall ligga, så är man tvungen att prata med dom som gör jobbet för att skaffa sig en riktig bild angående konsekvenser mm.

Anonym sa...

Men mitt problem är att du tycks tro att lobbyism är vägen till framgång. Att ditt kontors ledning ungefär som inför val av OS-stad kan resa till de som fattar beslut och med allehanda knep (mutor?) kan skaffa fördelar.

Min fråga till dig är om du vill att det ska gå till så? Vill du att ditt kontors ledning ska kunna påverka val av koncentrationsort genom marknadsföring och lobbisym?

Om det är så undrar jag hur du vill att ditt kontorsledning ska förklara detta för de som jobbar på kontoret om man skulle få en verksamhet. Jag undrar också hur du vill att de kontor som inte får en verksamhet ska förklara detta för kontorets anställda. Kanske genom att marknadsföringen misslyckades eller att vi har konstig dialekt så det var ingen i ledningen som förtod att vi ville ha verksamheten?

Jag tror i förlängningen att det är bra om val av ort är så objektiv som möjligt vilket innebär att OS-delegationer undanbedes. Men å andra sidan så är väl detta inget scenario du önskar eftersom det blir en mindre sak för dig att konspirera om.

Observer sa...

Du skall inte läsa in något mellan raderna som inte finns där!
Var har jag påstått att lobbyism skulle vara vägen till framgång?
Men du ger ju svaret själv; DIALOG och saklig argumentation är väl grunden även för objektiva beslut?
Konspiration?
Ja.ja, om du inbillar dig att jag "konspirerar" för dess egen skull har du fel. Även jag blir glad när saker och ting fungerar bra!

Anonym sa...

Ok om det då inte är lobbyism du vill ha vad är det då du menar med dialog och saklig argumentation (som du skriver)? Mig veterligen så har väl varje beslut om koncentration föregåtts av en utredning (där medarbetare finns med) i vilken varje kontor jämförs utifrån en rad parametrar. Jämförelsen ligger sedan till grund för beslut om koncentration. Detta är ju ändå hyggligt objektivt tycker jag! Jag tror du får rannsaka dig själv ibland observer och inse att beslut som du inte gillar ändå kan ha tagits utifrån objektiva paramterar och fakta. Det kanske drabbar dig och ditt kontor men det kan fortfarande vara objektivt. Det kanske drabbar dig och ditt kontor men det kan fortfarande vara så att kontorsledningen lyft ett finger.

När det gäller mina tankar om lobbyism så bjuder du in till sådana jämförelser när du sätter in FK i ett glesbyggdsperspektiv där just detta är vanligt förekommande. Men du förväntar dig kanske att kunna fortsätta göra oigenomtänkta jämförelser utan att ta ansvar för vilka associationer den väcker? Vill du jämföra med glesbyggdspolitik så det väl hela detta fenomen du jämför med? Annars får du nog vara mer tydlig i fortsättningen (ungefär såsom du vill att FK:s ledning ska vara).

Anonym sa...

Jag blir förvånad över den nivå på vilken du möter kritik Observer. Såfort någon läser mellan raderna i det DU skriver så svarar du naivt: "Du skall inte läsa in något mellan raderna som inte finns där!Var har jag påstått att lobbyism skulle vara vägen till framgång?"

Men hela din blogg och din argumentation bygger på just samma läsning mellan raderna där du tar dig friheten att tolka arbetsgivarens skrivningar och beslut.

Arbetsgivaren skulle ju kunna bjuda in till dialog och öppna upp för kritik på samma fantasifulla sätt som du. Nästa gång du "tolkar" något som arbetsgivaren skriver kommer de på Tok-fia att skriva: Du skall inte läsa in något mellan raderna som inte finns där! Vart har vi skrivit eller påstått det du skriver?"

Återigen får du nog granska dig själv igen Observer för att inte bli den du så starkt kritiserar!

Anonym sa...

Du är BRA!!!!!
Stå på dig!
Hoppas verkligen att du inte drabbas av dessa förflyttningar!

Villken annan firma skulle kunna behandla sina klienter så som FK behandlar sina????
Ingen!

Anonym sa...

Vilken annan firma skulle acceptera att ha anställda som Observer??? INGEN!!!

Undra varför Observer och hans följe håller sig anonyma och vantrivs såååå på sina jobb men trots det aldrig byter arbetsgivare... Kan det vara så att ingen annan vill ha dem... Och då måste Försäkringskassan dras med packet...

Tro faan att organisationen misslyckas med medlemmar som er.

Tur att ni inte är så många längre.

Observer sa...

Jo, du får mig att fundera....
Varför skulle din anonymitet vara bättre än min? Dessutom har du fel, jag trivs med mitt arbete, men gillar inte ledningen. Du skriver att "vi" som tur är inte är så många längre. Det tyder på att du själv finns inom organisationen. Om du och dina gelikar är så många fler, så säger väl det mer om Försäkringskassans misslyckande än om oss, lätträknade stackars missanpassade individers del i resultatet?

Anonym sa...

Du Annonym 20100209, -du snackar om FK som om det vore en förening/organisation som man är medlem i. Om man uppfattar arbete vid en statlig myndighet på det viset är man synnerligen okunnig och farlig i arbetet. Vi som arbetar vid statliga myndigheter ska tolka och tillämpa lagar på ett rättssäkert vis. Om ledningen inte skapar förutsättningar för detta är dom värda att klandra.

Anonym sa...

Tack för att du fortsätter att skriva. Jag litar mer på dina uppgifter än det som jag får höra av mina "överordnade". Ganska sorligt att man litar mer på en anonym bloggare än "cheferna".
Tusen tack att du fortsätter att skriva! Från en som snart får sparken- eller som det kallas- väljer att bli uppsagd.

Anonym sa...

Allmän kommentar till en förändring inom FK....
Har noterat att FK slutat skriva under sina brev och beslut!!! Med erfarenhet att ha blivit inlurad i mångårig fejkad process så är detta ändå ett "ärligt" drag..?

Klipp från FK´s hemsida:

På heder och samvete

Uppgifter till Försäkringskassan om faktiska förhållanden

som kan ha betydelse för om du har rätt till en ersättning

– eller för storleken på en ersättning – ska lämnas på heder

och samvete.

Vad betyder det för dig?

När du skriver under en blankett på heder och samvete innebär

det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och

sanningsenliga. Du kan dömas till böter eller fängelse i högst

sex månader om:

• En uppgift, som du har lämnat till Försäkringskassan på

heder och samvete, inte är sann eller fullständig eller

• du har låtit bli att lämna en uppgift som kan ha betydelse

för din rätt till ersättning eller som lett till att du

fått för hög ersättning.

Är brottet grovt kan det bli fråga om fängelse i upp till två

år. Kravet på undertecknande på heder och samvete gäller

för i stort sett alla ersättningar som Försäkringskassan

betalar ut.

Anonym sa...

I senaste nummre av ST press på sidan 24 kunde man läsa följande;
Restiden till jobbet blir allt längre. Långpendlare får normalt kompensation i form av högre lön eller av bättre bostad.
Då undrar jag om FK är "normalt"? Hur många har till följd av FK:s omorganisation upplevt att man fått kompensation i form av högre lön eller bättre bostad för sin långa restid? Själv tror jag att de flesta fått det sämre, dvs ingen högre lön och dessutom ökade kostnader för resor.
Så är det i allafall för mig. Ingen löneökning, ökade kostnader för resor (1 000:-) och jag bor kvar i mitt "getto" bland diverse skumma typer.

Observer sa...

Ja, dom måste vara lätt räknade. Flertalet har väl istället fått ännu högre resekostnader, mellan 2 500 - 3000 kr i månaden utan kompensation. och då pratar vi dessutom skattade pengar. Försäkringskassans "bidrag" till att undvika långresor är lika med noll. Attityden är dessutom att man skall vara glad att ha ett arbete, till vilket pris som helst. Medkänsla med sina anställda? Glöm det! Där är den nakna sanningen om den attraktiva arbetsplatsen.....

Anonym sa...

Tack, Observer, för ännu ett humoristiskt och insiktfullt inlägg!

Givakt!
Till alla tennsoldater: forma skyddsring kring huvudkontoret; det är nu hotat av åsiktsfrihet.
Lediga!

/Ngn Svensson Ngnstans

Anonym sa...

Hej till dig personligen!!!!
Kan du redigera inlägget med klipp från FK´s hemsida angående Heder och samvete? Ingen orkar läsa en så gles text. Inget jag såg när jag lade in texten.
Tack för din sida! Förlänger livet! Skrattar gott! Och bilderna är mitt i prick! Njutbara!